Vluchtelingencrisis kost Nederland € 1,98 miljard per jaar (en dat blijft nog even zo)

Het COA komt met een kersvers jaarverslag. Hoewel er een raar rekenfoutje in te vinden is met betrekking tot het aantal asielzoekers, is het duidelijk dat we de komende jaren veel meer geld opzij moeten zetten voor opvang. De verslechterende veiligheidssituatie in de wereld kostte het COA vorig jaar € 806 miljoen. Als we meerekenen dat de opgevangen asielzoekers vervolgens naar het IND mogen en de instroom blijvend hoog zal zijn, dan komen tot de onvermijdelijke conclusie dat de kosten naar de € 2 miljard groeien, zo lang als de hogere instroom duurt. Echte vluchtelingen een veilig heenkomen bieden is een morele plicht, maar laten we stoppen met de illusie dat de vluchtelingencrisis ons niets kost of zelfs een financiële meevaller is, zoals sommige optimisten eerder durfden op te tekenen. 

Sinds 'wir schaffen das' is er een duidelijke toename van de asielinstroom waar te nemen. Deze cijfers kunnen niet helemaal kloppen, want de instroom lijkt in september te dalen terwijl er toen juist een toename was (naar een getal dat hoger moet zijn dan de genoemde 4.650). Uit de financiële verantwoording van het COA blijkt dat die organisatie de overheid € 806 miljoen in rekening heeft gebracht, die het zelf als baten verantwoordt. Daar zit een toevoeging aan de reserve van € 20 miljoen in en de organisatie meldt verder dat er 'krimpkosten' van € 3,6 miljoen zijn. 

Die twee posten negeren we, want van krimp zal de komende jaren geen sprake zijn. Het COA heeft in de afgelopen jaren namelijk een afvloeiingsregeling voor overtollig personeel ingesteld, waarvan we veilig mogen aannemen dat die kostenpost zich niet zal herhalen. Daarnaast heeft het IND een budget van € 409 miljoen. Als we instroom per persoon per maand als driver van kosten nemen, dan kost elke binnenkomer gedurende dienst traject, dus van bed-bad-brood tot afwijzing of integratie, gemiddeld € 21.027,14. Om de kosten van het systeem over 2016 in te schatten moeten we wel weten hoeveel mensen er bij zullen komen. Dan moeten we aannames maken en dat is gevaarlijk, we zijn immers geen aannemers.

Pyrrusoverwinning
Als we aannemen dat een instroom van 9.000 per maand het nieuwe normaal is, maar met een veel lagere instroom in december en januari door de verslechterende weersomstandigheden dan komen we op 96.000 mensen uit. Dat zou betekenen dat de vluchtelingencrisis ons € 2,04 miljard kost. De overheid maakt een soortgelijk sommetje en komt op 94.000 nieuwe aanvragen uit, waarmee de kostenpost in 2016 op € 1,98 miljard voor Nederland  komt te liggen. 

George Soros schrijf in een column dat we in Europa rekening moeten houden met een last van minimaal € 30 miljard per jaar, voor heel Europa. Hij merkt op dat er nog € 60 miljard aan ongebruikt geld in het Europese noodfonds ESFS ligt. Dat zou gebruikt worden voor het opkopen van staatsschuld van probleemlanden, maar volgens hem is de vluchtelingencrisis een urgenter probleem. Omdat Nederland voor 5,7 procent deelneemt in dit fonds, zou dat een bijdrage van ons land betekenen van een kleine € 1,8 miljard per jaar in 2016 en 2017, een soortgelijk bedrag dus. 

Mensen in nood helpen, dat is een morele plicht. En terugsturen 'omdat het te duur kost' gaat simpelweg niet lukken, want sommige Syriërs kunnen letterlijk niet haar huis, want dat bestaat niet meer. Het leger van Assad heeft bijvoorbeeld de stad Homs weer ingenomen, maar meer dan een pyrrusoverwinning is dat toch niet te noemen. Bovendien duurt het conflict tussen Sjiieten en Soennieten deze tien oktober precies 1275 jaar, dus een snelle oplossing ligt niet in het verschiet.  

Volgens sommige progressievelingen is de instroom een economische zegen, zo worden er bijvoorbeeld veel banen bij het COA geschapen. Dat is ook de boodschap van dit filmpje van Kurtzgesagt. Laten we eerlijk begroten en de voordelen conservatief incalculeren, dan is de enige uitkomst dat we een voorziening inboeken en alvast bezuinigen op andere zaken, of de belastingen verhogen. Dat is wat een bedrijf zou doen. Echter, zoals een prominente parlementariër het recentelijk tijdens een koffie met ons omschreef: 'de politiek is geen bedrijf'.