Nederlandse vrouwen werken parttime en slopen eigen carrière

Raar volkje, die Nederlanders, nietwaar? Elk jaar worden we genoemd als één van de beste landen om te wonen. Volgens Wereldgezondheidorganisatie (WHO) zijn de kinderen uit de polder bijna de gelukkigste ter wereld.

Één van de redenen waarom wij zo'n hoge levensstandaard hebben is dat we als volk een ontspannen houding richting ons werk hebben; meer dan de helft van Nederlandse beroepsbevolking werkt part-time. Dit percentage is in verglijking met andere rijke landen bizar hoog. In de hele EU werkt ongeveer twintig procent van de beroepsbevolking parttime, waarvan 8,7% mannen en 32,2% vrouwen. In Nederland werkt 26,8% procent van de mannen en 76,6% van de vrouwen zelfs minder dan 36 uur per week! 

Deze cijfers zijn de laatste jaren niet heel veel veranderd, maar desondanks heeft de Nederlandse overheid zich voorgenomen dat in 2016 30% van de topbestuurders vrouw moet zijn. De situatie in 2015? We treffen bij de 84 beursgenoteerde bedrijven in Nederland 109 vrouwelijke directors aan op een totaal van 642. In 2015 werden 92 nieuwe bestuurders/commissarissen aangesteld, waarvan 23% vrouw. Overigens is bij 30% van de bedrijven genoteerd aan de Euronext te Amsterdam überhaupt nog geen dame te vinden. Daar is het nog altijd in de boardroom ouwe-jongens-krentenbrood. 

Er is in de aanstelling van vrouwen in topfuncties dus wel een zekere groei zichtbaar. Maar met zo'n hoog percentage parttime werkende vrouwen gaan we de doelstelling het komende decennium nooit gehaald zien worden. 

Let wel, dat lage percentage is het gevolg van doelbewust handelen van de desbetreffende dames zelf. Niemand dwingt ze om minder te gaan werken, het is een keuze die er onvermijdelijk voor zorgt dat er minder kandidaten zijn voor het CEO-schap. Er bestaan namelijk ook geen parttime CEO's. Niet boos worden op de vermeende onderdrukking door het andere geslacht.