Arme millenials: niet minder dan een kwart keert na vier jaar terug bij moeders

'Boemerangkinderen' ontvliegen vol trots het ouderlijk nest, om binnen enkele jaren onverrichterzake terug te keren. Het CBS spreekt van zo'n boemerangkind als deze, na eenmaal uitgeschreven te zijn geweest, voor mininmaal 45 dagen weer terugkeert. Waarom precies 45 dagen, dat weet niemand. Het einde van een relatie is evenwel de meest voorkomende reden. 

Zal allemaal wel. Bizar genoeg is het aantal terugkeerders na vier jaar sinds 1995 verdubbeld. Destijds keerde dik twaalf procent terug in het ouderlijk huis, nu is dat niet minder dan een kwart, na vier. 

Kennelijk is het voor meer en meer jonge werkenden onmogelijk om de eindjes aan mekaar te knopen. Wonen is dan ook abject duur geworden en eigenlijk is de hele hipstereconomie een klucht, zoals we eerder deze week zagen. Anders kunnen we deze cijfers toch niet interpreteren. 

Er zijn zelfs boemeringkinderen van in de 40. Dus al ben je ervoor behandeld, zoals Frank van Putten, dan nog is er niets vreemds aan om met je moeder samen te wonen. Meer en meer mensen doen het. Zorg wel voor een gezellig samenlevingscontract, dat is fiscaal wel zo aantrekkelijk.