Door deze financiële chaos gaat KNVB vanavond nog stekker uit FC Twente trekken

Vandaag om 17:00 beslist de KNVB of FC Twente mag blijven voetballen (vrij essentieel voor een voetbalclub). De jaarcijfers zijn dramatisch slecht, dat wisten we al. 

Om het erger te maken, heeft de club € 3 miljoen betaald om een speler, Dusan Tadic, verkocht te krijgen. Dat is een excessief bedrag dat ook niet op de juiste manier is verantwoord. Op een omzet van zo'n € 40 miljoen is die vergoeding zo'n zeven procent van het totaal, waardoor er sprake is van een 'materiële afwijking'. Ergo: de jaarrekening is ongeldig. Eerder deze maand slaagde de FC er wel in cijfers aan te leveren en die bleken weinig florissant. 

Twente heeft € 55 miljoen aan langlopende schulden, die dus pas na twaalf maanden betaald hoeven te worden. De kortlopende schulden bedragen € 40 miljoen. Uit eerdere jaarrekeningen kunnen we expliciet opmaken dat het streven bestaat om de langlopende schuld van € 55 miljoen terug te brengen tot € 20 miljoen, wat een redelijk bedrag zou zijn gegeven de waarde van het stadion dat als onderpand dient. Ten opzichte van 2014 zien we echter dat zowel de kort- als de langlopende schulden toenemen in plaats van afnemen. Die strategie mislukt dus. Op dit moment staat er zes ton op de rekening om de schulden mee te voldoen, dat wordt een probleem. 

Bovendien zijn de schulden groter dan het totale vermogen. Dat betekent dat er een negatief eigen vermogen van € 11 miljoen is, oftewel: de schulden zijn groter dan de bezittingen. In dat geval is de club technisch failliet. Er zijn nu twee opties. 

De eerste is dat de club mag doordraaien, in de hoop dat een beetje schaven en bijsturen er voor zorgt dat het negatieve resultaat omgebogen kan worden in een klein plusje. Als de gemeente en het lokale bedrijfsleven een beetje bijdragen, of mild zijn met de incasso van facturen, dan is een doorstart mogelijk. Helaas zit dat er niet in. De omzet, bestaande uit transfersommen, sponsorinkomsten en winstpremies daalt hard. Omdat de kosten gelijk blijven maakt FC Twente het genoemde verlies. 

Een blik op het eigen vermogen (x 1.000) leert dat dat door de verliezen gigantisch aan het kelderen is. Er valt niet in te zien hoe Twente zo het einde van het jaar haalt. Een beetje bijschaven gaat hier niet helpen. Een mogelijkheid is hard snijden in de kosten, bijvoorbeeld zo snel mogelijk te bezuinigen op dure spelers. Alleen daalt daarmee de kans op lucratief Europees voetbal en schiet de club zichzelf op die manier weer in de eigen voet. Een tweede redmiddel zou kunnen zijn dat FC Twente de schulden saneert (dus met kwijtschelding) en de komende jaren in een kleiner stadion speelt, wellicht ook op een lager niveau (de Jupiler League bijvoorbeeld). 

FC Twente is namelijk voor een deel in de problemen gekomen door hoofdsponsor XXimo. Dat is geen pr0n-kanaal maar een verkoper van betaalkaarten, met een balans die nog zieker is dan die van FC Twente zelf. Daarom kan XXimo niet haar sponsorverplichtingen voldoen, hetgeen FC Twente bepaald niet heeft geholpen. XXimo is en was veel te ongezond voor het sponsorschap in de Eredivisie, iets wat de eigen megalomane directie niet wilde inzien. Ook hier geldt: hoogmoed komt voor de val.