Europa na Brexit: binnenkort krijgen we de complete Balkan erbij, met gratis geld en vrij reizen

Daar waren we al bang voor: het vliegwieleffect. De EU groeit zo hard naar het oosten toe dat we in het westelijke deel afbrokkelen. Dus als we Oekraïne 'binnenhalen' dan verliezen we aan de andere kant de Britten, maar ook de Denen, Noren en Zweden zijn minder happig om verder mee te integreren. De EU kan dus niet oneindig groeien, maar lijkt een maximum aan leden te hebben. We verplaatsen dus met een constant groepje naar het Oosten en de vraag is of we daar beter van worden. Hoe dan ook heeft de EU niets geleerd van Brexit, die juist was ingegeven door een te snelle uitbreiding (met daarbij visumvrij reizen en werken) gecombineerd met de mogelijkheid dat EU-leden voor schulden van landen als Griekenland moeten opdraaien. 

De commissaris van 'buitenlandse zaken' van de Europese commissie Federica Morgherini heeft eerder deze maand een meeting gehad met de staatshoofden van de landen op de Westelijke Balkan die nog niet bij de EU zitten. Dat zijn naast Albanië alle republieken van het voormalige Joegoslavië, behalve Slovenië en Kroatië want die zitten al bij de club. De kern van de boodschap is dat de zogeheten Westelijke Balkan zo snel mogelijk in de EU geïntegreerd moet worden. De reden? In die landen is nog wel enthousiasme voor de euro, dus dat 'importeren' we dan. Ze zegt het letterlijk. Ook zegt ze onomwonden dat deze landen binnenkort zullen toetreden. 

Dat men van Zagreb tot Tirana enthousiast is over de EU is te begrijpen, want de respectieve regeringen krijgen namelijk geld uit de zogeheten potjes van de structuurfondsen. Deze worden alleen opgebracht door de andere landen, dus de kans is groot dat de inwoners daarvan er anders over denken. Bovendien wordt er niet nagedacht of deze landen er wel bij passen. Slovenië heeft de euro al, sinds 2004, en dat land heeft nu een vastgoedcrisis die te vergelijken is met die van Spanje. Kroatië staat weer op het punt om de euro in te voeren, zonder dat daarbij lessen worden getrokken van de Griekse crisis. Ook is het een niet erg net land met een grote bancaire sector die rijk wordt met het witwassen van zwart geld. 

Een slimme hosselaar in bontjes op de Balkan die als belegging een pandje aan onze gracht wil kopen, krijgt liever handige euro's dan Kroatische Kuna's voor zijn vuilniszakken met zuur verdiende contanten, dat zult u begrijpen. Het gevaar bestaat dus dat we met het binnenhalen van Kroatië in de bankenunie en het omwisselen van ook clandestien verdiend geld naar euro's, een hele hoop corruptie en andere narigheid binnenhalen. Daarom heeft de EU tijdens de toetredingsgesprekken destijds met premier Ivo Sanader afgesproken dat er iets aan die corruptie gedaan moet worden. 

Helaas bleek deze Sanader juist een spil de genoemde corruptie te zijn. Hij heeft steekpenningen aangenomen van precies datzelfde bankwezen, waarvoor hij in 2012 tot tien jaar cel is veroordeeld. Hier zien we hem door de Oostenrijkse politie van de snelweg geplukt worden, nadat er een opsporingsbevel is uitgevaardigd. De man met wie we het bestrijden van corruptie afstemmen is dus zelf vreselijk corrupt. Het lijkt een beetje op de situatie met de Moldavische maffiabankier en diens knecht Vlad Filat. 

Bij het sluiten van het associatieverdrag met Moldavië praten we ook uitgebreid over het bestrijden van corruptie aldaar. Later blijkt onze gesprekspartner, de desbetreffende premier, juist het probleem zelf te zijn. Je bestrijdt de maffia niet door zaken te doen met de kopstukken ervan. 

Moraal van het verhaal: de EU is al ruim bemeten in het aantal leden, wat blijkt uit het feit dat er landen afhaken. We kunnen ons dus afvragen of het slim is om de unie te verstrerken met landen die worden gerund door orgaanrovers. Begrijpt u ons niets verkeerd, het gaat niet om een xenofobische afkeer van deze landen en hun inwoners op zichzelf. Maar landen met een zeer groot grijs circuit de kans geven om alle niet-opgegeven contanten in te ruilen voor euro's en zo wit te wassen, dat is echt geen goed idee.