Dagvaarding! FNV Bondgenoten wil 925 wegprocederen

Wie zich als een heer gedraagt, zal zelf net zo behandeld worden dachten we. Vergeet het maar. Ondanks een poging om het netjes op te lossen, stuurt FNV ons een dagvaarding. Of we even € 3.569,42 willen aftikken voor een zes jaar oude foto.

2009, herinnert u het zich nog? Destijds werd de stad opgesierd door de foto's van het merk Sapph, met zwaar gephotoshopte dames die nog nooit een McDonald's van binnen hebben gezien. Sapph werd niet het succes waar velen op hoopten, maar zo gaan die dingen in het zakenleven. 

Naar nu blijkt is een fotograaf niet of niet volledig betaald, omdat Sapph dus failliet is. Daar de foto's van Sapph wel op 925 stonden, met expliciete toestemming van Sapph, meent de fotograaf nu dat 925 het bonnetje van Sapph maar moet pakken (alle plaatjes: opklik voor groot). 

Dus omdat wij foto's van Sapph krijgen maar Sapph de factuur niet betaalt, moet elk medium dat de foto's heeft gekregen de fotograaf schadeloos stellen. Deze Torben Raun stuurt daartoe waanzinnig boze mails rond, waarin hij geld eist. Desondanks besluiten we aardig te zijn en stellen we een zachte regeling voor, waarbij we kijken naar het aantal clicks. In een andere, totaal niet gerelateerde zaak en bij een ander medium (Quote) is het wel eens gebeurd dat een foto onterecht is gebruikt waardoor er achteraf een schadevergoeding is overgemaakt. Daarbij bedroeg het bedrag ongeveer € 1 euro per duizend views. Omdat we lief willen zijn voor de fotograaf stellen we het vijf-en-twintigvoudige voor. 

Raun maakt daaruit op dat wij hier schuld bekennen, maar daar is geen sprake van. In punt 5 van de dagvaarding staat dat wij 'abusievelijk' aannamen dat we toestemming hadden om te plaatsen. Dat is de correcte vertaling van 'erroneously' in de mail hierboven. Alleen had dat betrekking op heel ander artikel (dit verhaal overigens). 

Omdat Raun totaal niet voor rede vatbaar is maar alleen maar nog meer onbegrijpelijke brieven stuurt, is het voor ons onmogelijk om dit misverstand uit de wereld te helpen en het geschil netjes verbaal op te lossen. 

In 2015 krijgen we nog een laatste epistel (waar zit de shift-knop eigenlijk?) En daarna was het stil. 

De fotograaf meent dus een zaak te hebben, omdat 925 de fout heeft toegegeven. Dat berust alleen op een misverstand (door een taalbarrière wellicht) die we niet kùnnen rechtzetten, omdat de tegenpartij niet fatsoenlijk wenst te converseren. Begin dit jaar blijkt dat de fotograaf hulp heeft gezocht bij FNV Bondgenoten, afdeling FNV Kiem, het juridische bijstandsbureau voor kleinkunstenaars. Die gooit wegens wegens totaal gebrek aan succes overigens de handdoek in de ring, maar dat betekent niet dat deze zaak niet door moet gaan. 

FNV Kiem afficheert zichzelf als een idealistische organisatie die het graag voor de kleine man opneemt. Helaas is het een ordinaire geldmachine. Iemand die vijf minuten in dit dossier heeft zitten graven, ziet bovengenoemd misverstand al opduiken. Maar FNV Kiem niet. Uiteindelijk blijkt de fotograaf € 299,99 te willen vragen voor de foto. FNV Kiem verzwaart de vordering met niet minder dan € 3.569,42 aan proceskosten. De advocaat van de vakbond vraagt namelijk € 145 per uur en aan dit dossier heeft hij 1477 minuten zitten werken. Het opstellen van de paar pagina's dagvaarding kostte hem niet minder dan 13,23 uur. Ook had hij 4,5 uur nodig voor 'site-onderzoek'. In de 24,62 uur die hij in totaal heeft moeten 'werken' voor Raun is het genoemde misverstand hem niet een keer opgevallen. Toch moet en zal hij die kosten in rekening brengen. Het was ons idee om Raun licht tegemoet te komen, als anderen dat ook doen zijn we als mediabedrijven solidair met mekaar en is Raun uit de kosten, want de foto's staan op veel meer plekken. Alleen haat FNV Kiem redelijkheid en solidariteit, want enkel bij conflict valt er geld te pakken dus daar gaat de 'vakbond' voor. Het archaïsch wordende principe begint kwaardaardige trekjes te krijgen. 

Wanneer we immers vragen om de zitting in verband met geplande vakantie een paar weken te verschuiven blijkt ook dat onmogelijk: het moet en zal tijdens onze vakantie plaatsvinden, de rechtszaak. De factuur van Raun aan Sapph is namelijk in 2009 verstuurd, dus 925 (geen partij in dat geschil) moet en zal in augustus 2016 voor de rechter verschijnen. Gezien de eerdere onhebbelijkheden zal ook dit u niet verbazen. 

Wie is toch dit juridische wonder, die Carlo Moerkens van FNV Kiem? Het is niet eens een echte advocaat. Hij is totaal onbekend, er is nergens een CV te vinden en hij is ook niet aangesloten bij de Orde van Advocaten. Moerkens is helemaal geen geregistreerde bef dus het zou geen € 145 per uur well spent zijn. Dat blijkt ook uit zijn gebrek aan scherpte. 

Goed, FNV wil procederen, want anders krijgen ze die gevorkte minuutjes niet uitbetaald. Ook bij een vakbond moet de schoorsteen blijven roken. Mocht u ook niks beters te doen hebben, komt u dan gezellig langs bij de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam.