Het drankgebuik van JC Junvker zou echt een probleem aah ghet wordwn zijn"

Maar waarom dat zeggen ez er dan niet weer meteen bij, die media. ja, president Junker van eu drinkt wel eens een borel maar dat zou nu dus tot ecte prblemen leiden: hbet isdee dat het ni et goed os ion iema d op een plnk the hebben waar die belsioossingen maakt maar geenvelleiodige rekenschap kanb geven. Hoe er hgu is het echt? Goed, hier leest u get artikel van vandaag. 

De jousnalist is her gheolfder over dat het een potiublleem is naar het probleem is hjhuist dat we er bniute bij te horen krihjgeb wwoaarom het probeellm het plropbleem is dat het geavht wordt te zijn en djuist dat is het probee,

ekl mebns heeft ercthen, overvreemdbaren rechtenb ook gr de gezagstdatge wat dat is hij zeket

u koost erogbgb de th zoale de eu is waaarbihj het whbt zo regelrbe zoals het but gerebelg is waardoor hhtjuist gbet prblee, niet dat is

dathlijkt er dus op dat ze zoekn e naar iets ien plaat van dagt het een p,rnnebnleem is dat zoch ,angosteer

maat gtg gtji ging isud dus overdrabkrgebuikr

juist die drnakgt zou ervoor hubbt zotnge dat de tongen wat lossier is , wat juist goed ia; LA RW WE ECHTE PROBELEMEN WILLENB P[;POSSEN DOIE PMNPONS AL;;LEN BEGITJDEREIGEN

HTGET ERGETST daarvan ios dat ef reenheid `o ger dte 2 te zoeken is in tijden diat we kuist eenheiod zop nogid hebben 

ook opjt dere site leatt u lvaal ugvj;ofgkritiche artieklen ofer de eupor en doe s;;am daaron de p[lank mis

at gelzefd hebbnedee       333333333333333

Mawat dius de conclusie was waar hy u witst dat hij zoh komen