Ombudsman NRC ontkent weinig sjieke vergelijking met USSR (maar die staat wel degelijk in de krant)

NRC Handelsblad lijkt de Pravda wel, de propagandakrant van de Sovjet-Unie. Verzinsels plempen waar het gedrukt staat en het later ontkennen. Gelukkig vergeet het internet niets. 

Goed, waar gaat dit over? Bij NRC Handelsblad zijn ze kennelijk een beetje jaloers op ons. Dat kan gebeuren, maar het journaille in vettige stofjasjes met versleten ellebogen en dito bedgezelschap begint nu dingen op te schrijven die aantoonbaar onjuist zijn. Daar worden wij weer op aangesproken, dus moeten we er helaas aandacht aan besteden, om het recht te zetten. Tom-Jan Meeus plaatst een artikel waarin hij verzint dat hij met VVD'ers heeft gesproken die er bang voor zijn dat onze bretel 'zitting heeft genomen in het Nexit-kamp'. Dat artikel komt op dezelfde dag uit als een artikel in De Telegraaf met de tegenoverstelde (dus juiste) boodschap.

Daarom, compleet verzonnen. Meeus heeft die VVD'ers helemaal niet gesproken, want het gespreksonderwerp kan niet bestaan. Men kan ook geen gesprek hebben over de hoek van de ronde tafel. De journalist belooft zijn blunder te rectificeren maar we wachten nog steeds. Overigens staat in hetzelfde artikel te lezen dat iedereen die niet enthousiast is over de euro, 'als landverrader geframed moet worden'. Lekker sjiek!

Dan Hubert Smeets, die schrijft dat 'van Moskou via Amsterdam tot Parijs' het bon ton is om de vergelijking tussen de EU en de USSR te maken. U weet wel, die vreselijke linkse dictatuur die tientallen miljoenen slachtoffers kent. Met 'via Amsterdam' bedoelt hij ook 925 en ondergetekende. Zo'n nare vergelijking is hier never nooit gemaakt. Dat is vrij eenvoudig te checken. Toch zegt hij het

Daarop stuurden we een klacht naar de ombudsman van de krant, ene Sjoerd de Jong. Die mogen we wel vergelijken met een propaganda-officier van de USSR, want hij ontkent dat het er staat. We kid you not. Hoe dan ook, wij zijn niet voor een snel referendum over een nexit: dat is hier gratis en voor niets te lezen. En de vergelijking met de USSR (die ook totaal niet wordt geïllustreerd met het aangehaalde voorbeeld maar dat terzijde) is hier echt nergens te vinden

Beste Arno Wellens,

Van de chef Opinie ontvang ik - met enige vertraging – alsnog uw klacht over de column van Hubert Smeets. Volgens u stelt hij daarin dat u, samen met uw co-auteurs Kelder en Baudet, de EU in een opiniestuk voor NRC Handelsblad hebt vergeleken met de USSR. Eerst een procedureel punt. We hebben nu dus, zakelijk gesproken, een double billing, want u klaagde al eerder separaat bij mij over ditzelfde stuk van Smeets, zij het op mijn initiatief, namelijk toen ik u vroeg naar uw oproep op de website 925 om de krant “nog meer schade” te berokkenen. Uw eerdere mail aan de chef Opinie was mij toen niet bekend.

Naar aanleiding ervan, heb ik de bewuste column van Smeets inmiddels bekeken. Daarin ontbreekt echter de bewering die u hem toeschrijft, namelijk dat u (of “ons wij”, zoals u schrijft, aangezien het een artikel in co-productie betreft) een vergelijking zou hebben getrokken tussen de EU en de voormalige Sovjet-Unie. Ik lees wel dat Smeets vindt dat ,,ruige historische vergelijkingen’’ nu ,,bonton’’ zijn geworden. En, toegespitst: ,,De vergelijking USSR = EU lijkt langzamerhand wel het analysemodel te worden: van Kremlin tot Parijs’’. (Lijkt de EU echt op de Sovjet-Unie in 1991?, 8 juli) Verderop in de column verwijst Smeets inderdaad naar het bewuste opiniestuk van u en de twee anderen, als volgt: ,,’We verheugen ons’, schreef Jort Kelder in een open brief aan de ,,hoog opgeleide, deftige NRC-lezer’’ op de dag van het Brexit-referendum.’’

De passage ontbreekt overigens in de, ingekorte, versie van de column in NRC Handelsblad. Weliswaar plaatst Smeets daarbij die uitspraak van Kelder in een context van vergelijkingen tussen de EU en de USSR, maar nergens beweert hij dat u die vergelijking zelf ook trekt. Dát Smeets die context zoekt, vind ik dan weer niet zo gek, gezien eerdere uitspraken van uw co-auteur Baudet, een prominente stem in dit debat. In zijn columns voor NRC Handelsblad heeft hij de EU immers, stellig en expliciet, herhaaldelijk aangeklaagd als een in potentie totalitair ,,imperium’’, zoals de Sovjet-Unie dat eerder was, en een gevaar voor de vrede in Europa. Ik verwijs naar: http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/22/geen-griekse-exit-12594662-a1072919 http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/13/nie-wieder-krieg-12151701-a41050 http://www.nrc.nl/nieuws/2012/06/23/juist-europese-eenwording-leidt-tot-oorlog-12333048-a792282 Nu komen de stellingen in die columns uiteraard alleen voor rekening van de auteur, Baudet. Maar aangezien hij onverkort co-auteur is van uw gezamenlijke stuk, dat in de ,wij’-vorm is gesteld en waarvan ook de ondertekening een ongeclausuleerde is, is het voor Smeets in mijn ogen redelijk geweest het stuk te plaatsen in de context van radicale EU-kritiek. Zij het dat hij u, nogmaals, geen expliciete vergelijking EU= USSR in de mond legt. Kortom, over strekking, lading en duiding van een column kan je uiteraard twisten, maar ik zie geen reden waarom u van Smeets een correctie of excuses zou verwachten. In de hoop u te hebben ingelicht,

Met vriendelijke groet,

Sjoerd de Jong

ombudsman NRC Handelsblad