Regering staat belastingontwijking door Russisch wapenbedrijf toe: substance-wetten hoeven niet nageleefd

Teleurstellend. Dat is, in één woord, wat we van de beantwoording op Kamervragen van Groenlinks-lid Rik Grasshof over dit artikel kunnen zeggen. In Nederland is een wapenbedrijf gevestigd, Rostec, dat de meest afschuwelijke regimes van dodelijk schiettuig voorziet. 

Hier treft u een tiendelige reeks aan die we eind 2013 zijn gestart. Maar toegegeven, sommigen bij 925 hebben persoonlijk iets tegen dit bedrijf. Hoe dan ook is de CEO ervan, deze Sergey Chemezov, op de Nederlandse sanctielijst geplaatst. Dat betekent dat hij het land niet meer in mag. Dat is een probleem, want zijn fiscale brievenbus zit op de Zuidas.

Om te voorkomen dat iedereen Nederland als belastingparadijs gebruikt, heeft Nederland zogeheten substance-wetten vastgelegd. Daarin wordt letterlijk geëist dat een bedrijf wel degelijk een bepaalde 'inhoud'  in Nederland moet hebben. Er moet een fysiek te bezoeken kantoor zijn, met een bestuurder en het is van levensbelang dat daar een kamerplant aanwezig is. No joke

Ook moeten de bestuursvergaderingen in Nederland worden gehouden. Voor Chemezov is dat een probleem, want hij mag het land niet in. Zijn fiscale constructie hier dus niet gevestigd zijn. Om de zoveel maanden kijken we even in het handelsregister of deze al is opgedoekt. Vandaag ontdekten we toevallig dat Rostec zelfs een jaarrekening heeft gedeponeerd. Daar staat een datum bij, 17 december. Dat betekent dat de verkoper van de BUK-raket op die datum in Nederland was, ook al mag hij het land niet in. 

Hoe kan dat? Uit de beantwoording van de vragen door MinBuZa Bert Koenders worden we niet veel wijzer. Artikel 67 inzake Rijksbelastingen beschermt de fiscale vluchteling. Ook al verkoopt deze wapens waar miljoenen mensen mee afgemaakt worden, het maakt allemaal niet uit. De privacy van Chemezov moet worden beschermd. In het eerste filmpje noemt Alexander Pechtold dat ook expliciet, dat ongeacht het track record de privacy van een fiscale vluchteling beschermen de hoogste prioriteit heeft. Joost mag weten waarom. Uit antwoord 7 van de genoemde vragen blijkt evenwel dat de substance-wetten er wel zijn, maar dat die strikt genomen niet nageleefd hoeven te worden. Dat is bijzonder. Als een buitenlandse rakettenverkoper deze regels breekt, is de enige sanctie van de kant van Koenders en consorten dat het moeilijker is om een gunstige tax ruling te krijgen.

Zo'n ruling houdt in dat het bedrijf en de overheid een geheime overeenkomst sluiten over het te betalen tarief. Dat is lager dan dat van de bakker om de hoek. Maar dat is dus het enige nadeel van het niet naleven van de Nederlandse wet. Onze Belastingdienst is strenger voor de eigen inwoner dan voor Russische wapenbedrijven. Dus ofwel Chemezov mocht Nederland gewoon in, ondanks het inreisverbod, ofwel hij houdt zich niet aan de substance-wetten maar dat blijft praktisch zonder gevolgen. 

Wie zich in Nederland wel aan de wet houdt is knettergek. 

De jaarrekening van Rostec downloadt u hier. Fijn weekend alvast.rostec2014.pdf