Dankzij sportzomer geeft overheid meer geld uit aan NOS dan aan AIVD

Sportzomer, Pokemon. Allemaal leuk. Maar terreurbestrijding, is dat eigenlijk niet meer een taak van de overheid dan guitige tv? Dat zouden we denken. Laten we eens kijken waar de speerpunten van het huidige kabinetsbeleid liggen. 

Het regeringsbeleid gaat uit van een afname de criminaliteit bij alle denkbare overtredingen, omdat door de vergrijzing de hoeveelheid jonge mannen krimpt. Dat is een wankele gedachte, want die afname wordt gecorrigeerd door migratie van nieuwe jonge mannen. Bovendien is de afname van de geregistreerde criminaliteit veel groter dan de afname van de genoemde groep, dus deze statistieken duiden eerder op een slechtere registratie van criminaliteit dan iets anders. In ieder geval gaan de beleidsmakers uit van de autochtone jonge man als aanjager van alle misdaad, dus diens verdwijnen rechtvaardigt een keihard bezuinigingsbeleid. Daar schreven we deze reeks over

Uit de laatste regeringsverklaring blijkt dat veiligheid één van de posten is waar zwaar op gekort gaat worden. De AIVD is bijvoorbeeld opgedragen om € 68 miljoen te bezuinigen, een derde van het budget. Dat kan worden gerealiseerd door de werkplekken van medewerkers te versoberen en taken samen te voegen met ander binnen- en buitenlandse organisaties. Met het weghalen van de waterkoeler wordt maar een beperkt berdrag bespaard, dat realiseren de rekenmeesters in Den Haag zich ook. Daarom is het onmogelijk dat de bezuinigingen bij de AIVD geen negatief effect hebben op de veiligheid van de Nederlandse bevolking. Minister Ronald Plasterk erkent dat deze risico's bestaan, maar noemt de gevolgen voor die veiligheid 'aanvaardbaar'. De hele passage uit de Kamerbrief van drie jaar geleden (toen bestonden er ook jihadi's) staat helemaal onderaan deze pagina. 

De bezuinigingen worden als reactie op de opmars van ISIS wel gedeeltelijk  teruggedraaid, maar uit Kamerstukken mogen we opmaken dat een groot gedeelte van oorsponkelijke beoogde bezuiniging al is gerealiseerd. Ontslagen personeel mag dus weer terugkeren, een vreemde situatie die ook bij de politie zichtbaar is.

Dan de NOS. De zender leeft van een subsidie van OC&W, die fluctueert per jaar. Om het jaar zijn er 'Superevenementen', dat is vooral de zogeheten Sportzomer. In de jaren zonder Superevenement is de subsidie lager en wordt er geld opzij gezet voor het jaar waarin de NOS-redactie los mag gaan op handbaldames, sportblessures, voetbaltransfers en andere belangwekkende zaken

2016 is zo'n jaar met veel Superevenementen, dus de uitgaven zullen ook hoger liggen. De jaarrekening is er natuurlijk nog niet, maar uit de cijfers van 2015 (en 2014) mogen op opmaken dat de extra stijging in de uitgaven worden gedekt met een lening bij NPO en een overdracht van 2015 naar 2016 via een bestemmingsreserve. Zonder die correctie bedroegen de uitgaven in 2014 € 203 miljoen, wat meer is dan waar de AIVD het mee moest doen.

De totale begroting van de NPO bedraagt ruim € 800 miljoen. Dat is vier keer zoveel als het budget van de AIVD, of zestien keer onze bijdrage aan de internationale vluchtelingencrisis via UNHCR. 

Overigens krijgt de NPO ook nog eens een bedrag van € 102 miljoen per jaar aan organisatiekosten. Dat is dus een subsidie voor het uitdelen van subsidie, zo blijkt allemaal uit het jaarverslag dat gelukkig wel illustreert wat voor moois er van dat geld allemaal wordt geproduceerd. Daar mogen we naar veiligheid best een 'aanvaardbaar' beetje meer risico voor lopen, lijkt de gedachte te zijn.