Zweefmanager Hans van der Sandt verdient € 200K per jaar om postbode voor €43K per stuk de bijstand in te rammen (reïntegratie-gekte)

Terug naar Hans van der Sandt, onze favo gemeentelijke zweefmanager van gans het land. Van der Sandt heeft twee taken. Voor de Gemeente Delft verzorgt hij de reïntegratie van onfortuinlijke werklozen. Daartoe moet hij een manager benoemen van de daartoe opgerichte bv, Werkse! die twee ton per jaar mag gaan vangen. Na lang wikken en wegen - wie is toch de beste manager van deze stad - kwam hij bij Hans van der Sandt uit. Deze werkwijze wekte zoveel irritatie bij zijn collega's, dat het sindsdien interne stukken regent op onze redactie. Als Van der Sandt zichzelf een salarisverhoging of promotie geeft en de documentatie op de printer laat liggen, dan hebben wij het eerder tot onze beschikking dan dat hij zich realiseert dat hij iets is vergeten.

Een reïntegratiebedrijf werkt als volgt. De gemeente neemt klussen aan waarbij de gevraagde verkoopprijs ver onder de kostprijs ligt. Een werkbedrijf maakt dus verlies, maar dat is niet erg: de betrokken medewerkers doen werkervaring op en dat helpt ze bij de zoektocht naar een nieuwe baan. Het probleem bij Werkse! is dat deze club een contract heeft afgesloten met TNT/PostNL. Dat bedrijf ontslaat postsorteerders en -bezorgers, waarna ze bij het UWV terechtkomen en verplicht een reïntegratietraject bij Werkse! moeten volgen. Die stuurt ze vervolgens terug naar dezelfde postsorteerkamer, alleen nu tegen een derde van het salaris. Immers, de gemeente en de Rijksoverheid dekken het tekort wel. Zodoende subsidiëert de overheid het ontslaan van mensen, want PostNL heeft deze mensen wel degelijk nodig: zonder de omweg via Werkse! zouden ze gewoon hun oude baan hebben kunnen houden. 

Werkse! maakt elk jaar een verlies en dat groeit ook nog eens. Er is een holdingstructuur te vinden, maar opgeteld bedraagt het verlies € 700K per jaar. De totale omzet is € 25,1 miljoen, waarvan slechts € 7,8 miljoen uit de facturen bestaat die opdrachtgevers betalen. Het verschil wordt bijgelegd door subsidie. Die wanverhouding had beter kunnen zijn, als Werkse! voor het geleverde werk van de postsorteerders een fatsoenlijker tarief had bedongen. Van der Sandt schaadt dus zowel het belang van de werkloze als dat van de gemeente, ten gunste van de aandeelhouders van PostNL. Uit de toelichting op de jaarrekening blijkt dat de Gemeente Delft het negatieve resultaat heeft gedekt uit de eigen begroting, waardoor Werkse! € 18 miljoen aan subsidie heeft gekregen in 2015 (namelijk € 25,1 miljoen, minus € 7,8 miljoen, plus € 0,7 miljoen). 

Wat doet Werkse! daarvoor terug? Uit de jaarrekening blijkt dat er vorig jaar 400 mensen zijn teruggeplaatst bij vooral PostNL. De kosten van het terugplaatsen voor iemand die onder het minimuloon verdient (dat is iets meer dan € 18.000 per jaar) zijn voor de Gemeente Delft dus niet minder dan € 43.500 per uitplaatsing, die de werkende uiteindelijk zelf weer opbrengt via de belasting (als het allemaal goedkomt met haar of hem). Aangezien PostNL vele duizenden mensen heeft ontslagen en weer teruggenomen is 400 mensen plaatsen geen prestatie. Een ongeveer even zo groot deel staat nog steeds op de loonlijst bij Werkse! en kan volgend jaar uitstromen naar de eigen oude baan waar de betrokkenen nog steeds elke dag opdraven, zodat ook dan de targets worden gerealiseerd. Daarom verdient Van der Sandt een salarisverhoging van twee procent en komt hij boven de € 200.000 uit. 

Van der Sandt vangt dus een kwart meer dan onze MP en bijna twee keer zoveel als een parlementariër. Daar krijgen ze in Delft wel managementtechieken voor terug die uit Mindfulness voortkomen, zoals Mindhacking Life en Authentiek Leiderschap en andere zweverigheid. Dat, in combinatie met een salaris € 200.000 levert een jaarverslag op dat eruitziet alsof het door een kind is geschreven. Fijne sportzomer nog, Heer van der Sandt.