Kamervragen over bemoeienis George Soros met Nederlandse democratie

Is het normaal dat de grootste speculant uit de geschiedenis zich bemoeit met het stemgedrag van de Nederlandse kiezer? Dankzij SorosLeaks weten we dat George Soros, die begin jaren '90 deelname van de Britten aan de euro nog onmogelijk maakte, nu kennelijk wel gebaat is bij Europese integratie. In april bleek bijvoorbeeld dat hij de homogemeenschap misbruikte om Nederlanders richten een 'ja' te framen bij het referendum. Ligt dan het risico van belangenverstrengeling niet op de loer? Daarom deze vragen van het CDA:

Vragen van de leden Omtzigt en Amhaouch (beiden CDA) aan de minister van Algemene Zaken, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken

1. Heeft u kennis genomen van de Soros-leaks en de leaks op Berkut die onder andere gaan over de financiering van de referendum campagne in Nederland? (http://www.cyber-berkut.org/en/ en http://soros.dcleaks.com/ )

2. Klopt het dat de donor (bedrijf of privé-persoon) van elke gift aan een politieke partij die hoger is dan €4.500 openbaar gemaakt dient de worden volgens de Nederlandse wet? Klopt het dat deze openbaarheid is ingevoerd ivm openbaarheid over mogelijke belangenverstrengeling (Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel financiering politieke partijen, 32752, nr. 3)

3. Welke regels zijn er voor openbaarmaking van giften of het voeren van campagne tijdens een referendum in Nederland?

4. Heeft u enig inzicht in of er partijen (Nederlands of buitenlands) die meer dan €4.500 uitgegeven hebben aan campagne activiteiten in Nederland tijdens de referendum campagne?

5. Indien u dit inzicht heeft, kunt u dan aangeven welke organisaties en personen (ongeveer) welke bedragen hebben uitgegeven in de Nederlandse referendumcampagne en welk mogelijk doel zij dienden?

6. Indien u dit inzicht niet heeft, deelt u dan de mening dat het van belang is dat u dat inzicht wel verwerft voor de evaluatie van het referendum over het associatieverdag met Oekraine, waaraan de regering nu werkt?

7. Kunt u nagaan wie de volgende activiteiten georganiseerd en gefinancierd hebben: a. http://hopnederlandhop.com/, een bezoek van getalenteerde Oekraïense kinderen aan Nederland dat zeer bewust in de media gebracht is? b. Kiescompas bv c. http://www.stemvoor.nl/ (dat overigens op haar website wel transparant is)?

8. Heeft een van de bewindspersonen een ontmoeting gehad met dhr. Soros tussen 1 januari 2016 en 6 april 2016? Zo ja, wie heeft dhr. Soros ontmoet, was is er besproken en is er ook gesproken over het Oekraïne en/of het referendum?

9. Welke ambtelijke en politieke contacten zijn er geweest tussen 1 januari 2016 en 6 april 2016 met vertegenwoordigers van Open Society Foundation, Open Society European Policy Institute en gelieerde organisaties?

10. Bent u bekend met de de volgende aanbeveling van de Raad van Ministers van de Raad van Europa: Recommendation: Rec(2003)4 on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns?

11. Hoe is artikel 7 van die aanbeveling (Donations from foreign donors), dat luidt: “States should specifically limit, prohibit or otherwise regulate donations from foreign donors.” geïmplementeerd in Nederland?

12. Bent u bereid om GRECO in de Raad van Europa een advies uit te laten brengen over de buitenlandse financiering van Nederlandse politieke partijen, referenda en campagnes?

13. Wanneer is het onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitgaven van de subsidies van de referendumcommissie afgerond en kunnen wij daarvan de resultaten zien?

14. Kunt u deze vragen een voor een en binnen de normale termijn beantwoorden?