Ja! Prijzen koopwoningen door het dak, huizenmarkt hersteld (toch?)

Dat ziet er goed uit! Een kwart meer verkochte woningen, de grootste stijging van de prijs ooit (sinds vijf jaar) en gemiddelde koopsom die historisch gezien op een top zit. Dat geeft de burger moed, nietwaar?

Helaas ontkomen we niet aan wat kanttekeningen. De 'historisch' hoge prijzen zijn dat enkel hoog als we ze afzetten tegen tegen een beperkt aantal jaren.

Noch het CBS, noch het Kadaster geven de meerjarige cijfers over de prijsontwikkeling op de huizenmarkt. De OESO en de BIS doen dat vreemd genoeg wel. Daar komt een ander beeld uit.

Het hoogtepunt van 2007 is nog niet in zicht, maar we kunnen ons ook afvragen of dat wel zo'n prettig vooruitzicht is. De Nederlandse huizenmarkt is een kredietgedreven hype. Eind jaren '90 vond er zelfs bijna een verdubbeling plaats in slechts vijf jaar: allemaal gefinancierd met schuld. De Nederlandse huishoudens hebben een schuld per euro inkomen die in de afgelopen twintig jaar is verdubbeld, Europees gezien krankzinnig hoog. Dan kunt u denken: 'ja, maar onze economie is ook verdubbeld', dat gaat in deze dus niet helpen: dezelfde euro die in 1996 nog anderhalf maal beleend was, is dat nu drie keer, allemaal gebouwd op schuld. Anders gezegd: als de economie in die periode ook verdubbelde, dan is de hoeveel huishoudelijke schuld verviervoudigd.

Met die score zijn we koploper in Europa, samen met Denemarken, dat ook een soort hypotheekrente-aftrek kent. Als we die nu eens afschaffen terwijl we de inkomstenbelasting verlagen en de overdrachtsbelasting voorgoed onmogelijk maken, dan is de werkende huizenbezitter even goed af maar is de prikkel om meer te werken groter, terwijl schulden maken minder aantrekkelijk wordt. Het is maar een idee.