'Europa is te divers voor een muntunie, dus de euro gaat vroeg of later ontploffen'

Europa kent zo'n rijkdom aan talen en culturen, dat een een gemeenschappelijke munt welhaast onmogelijk is. Dat kan alleen als er een sterke centrale macht is, die herverdeelt en economische schokken opvangt. Zo'n mechanisme zou misschien wel tien procent van de inkomsten van de rijke staten moeten beslaan. Dat is een keuze, maar geen populaire: Nederland kent bijvoorbeeld een premier die de verkiezingen juist won door te beloven dat er géén geld meer naar de Grieken ging. Dus ofwel we maken de muntunie af, ofwel we kappen ermee. Het huidige doormodderen wordt gekenmerkt door gebroken beloftes of ronduit boekhoudfraude, geen strategie die lang houdbaar is. En sorry Heer Fransman, 50 miljoen mensen die in een andere lidstaat werken? De Europese commissie houdt zelf rekening met iets van een zevende van dat cijfer. Het debat zit op de helft.