Jet Bussemaker haat de toekomst van Nederland en verkwanselt technisch onderwijs

Voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten is zo erg nog niet: het schuift toch nog mooi een dubbeltje. Wat onze overheid met het technisch onderwijs in Nederland doet is véél erger. Eerst een grote ambitie uitspreken, dan de ontluiking in de knop kapotbezuinigen en het vervolgens met 'communicatie' willen lijmen. Gelukkig is er zoiets als het internetarchief.

Nederland voert een numerus fixus in voor technische studies. Interessant. We komen om in de psychologen, maar het aantal mensen dat een technische opleiding wil doen wordt afgekneld. De reden die universiteiten opgeven; de overheid komt niet met genoeg geld over de brug om het stijgende aantal studenten techniek op te vangen. Raar. Hadden we niet een schreeuwend tekort aan technisch personeel? 

In 2013 sloot Minister Jet Bussemaker nog het zogeheten Techniekpact. Veel mooie woorden, maar de centrale boodschap is simpel: er zijn te weinig techneuten in het land. Daarom gaan overheid, onderwijs en ondernemers samenwerken. Letterlijk wordt er gezegd; 'met in totaal 22 afspraken wordt het gebrek aan technisch geschoold personeel de komende jaren opgelost.' 

Het gaat daarbij om tienduizenden mensen en dat kost geld. Hoe is het dan mogelijk dat er toch gekort wordt op technische opleidingen? Simpel: Bussemaker heeft de ambitie bijgesteld. In het nieuwe 'Techniekpact' is er geen sprake meer van 22 afspraken, er gelden er slechts nog 12. De focus ligt nu bijvoorbeeld op het 'verduurzamen van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs', niet op het aantal mensen. Om iemand goed op te leiden is het nodig om één docent per vijtien studenten aan het werk te hebben. Als daar geen geld voor is, dan komen er niet voldoende afgestudeerden bij. Dus omdat Bussemaker de beurs niet wil trekken (want we moeten bezuinigen van Brussel) dan schroeft ze de ambitie terug, waarmee de groei in de toekomst wordt beperkt. Dat is wat er gebeurt. 

Lijkt ons geen goed idee.