Lodewijk Asscher moffelde miljoenenfraude 020 weg met boekhoudtrucs, next!

Mooi hoor, dat Lodewijk Asscher lijstttrekker wordt van de PvdA. En dat hij zo boos is om Zwarte Piet. Dat heeft overigens vrij weinig te maken met oprechte verontwaardiging: er wordt grif verdiend aan de ophef maar daar komen we iets later op terug, het relaas van de verontwaardigingsuitmelkers. Eerst Asscher.

Asscher geldt als het wonderkind van de sociaaldemocraten: alles wat hij aanraakt verandert in goud. Dat is waar, zolang we niet in kasten of onder tapijten gaan kijken. Dan vinden de financiële janboel van Asscher, die nodig was om een berg fouten en zelfs fraudes te maskeren die onder zijn beheer plaatsvonden. Maar hoe deed hij dat?

Stelt u zich voor dat u Lodewijk Asscher bent. In april van het jaar 2006 wordt u Wethouder Financiën in 'mijn Mokum'. Vervelend, de sociale dienst is een bende. Honderden miljoenen worden er onrechtmatig uitgegeven, letterlijk. Helaas moet u een jaarrekening laten opstellen en aan de gemeenteraad presenteren, met die onheilstijding erin. Dit soort bevindingen worden aan de oordeelsonthouding van de accountant toegevoegd en helaas moet u die in de jaarrekening opnemen. Deze publiceert u op de website van de gemeente en elke belastingbetalende burger kan zo leren wat een potje ze er in de Stopera van maken. Is dat even een vervelend begin van een politieke bliksemcarrière. Hoe moffelen we dit weg?

Asscher ontdekte de methode die wij tot 'het Lijk van Lodewijk' omdoopten. Het gaat als volgt. Neemt u de jaarrekening van 2010, de volgende oefening kunt u zelf thuis doen met de documenten van de gemeente die hier kunt downloaden.

Pakt u als voorbeeld eens de jaarrekening van 2010. De inhoudsopgave ziet er zo uit. 

Uit die inhoudsopgave blijkt dat de jaarrekening altijd wordt afgesloten met een controleverklaring. Daarin laat de accountant zich uit over de inhoud van het rapport, omdat het voor een leek lastig is een oordeel te vellen. Klopt het allemaal wel een beetje? Dat komt in het rapportje dat we bij 'controleverklaring' vinden. Deze pagina's hebben we ook ingevoegd, in het midden hebben we een beetje geknipt voor het overzicht. 

Goed, de jaarrekening klopt dus. Er wordt wel gewezen op de 'substantiële risico's die de gemeente loopt. Maar dit is dus hoe het heurt: een inhoudsopgave die ons naar de controleverklaring leidt, waar we vervolgens leren of de cijfers correct zijn en of er misschien zaken zijn die bij de lezer onder de aandacht moeten worden gebracht. Eens kijken hoe het er in 2005 (of 2006 of 2007) uitziet. 

Zoals u zelf kunt verifiëren ontbreken de laatste hoodstukken uit het jaarverslag, met daarin de controleverklaring. Asscher gokte erop dat niemand wakker zou liggen van deze ontbrekende pagina's; geen kritisch lid van danwel de gemeenteraad of het journaille. Jammer Lodewijk.

Meestal, als een politicus geen verantwoording aflegt, meestal is er dan sprake van rottigheid. Als de gemeentelijke financiën er prachtig voor staan dan is het eerste wat een politicus doet deze met trots aan de stad presenteren. Het feit dat Asscher zo zijn best doet om dat niet te hoeven doen betekent dat er wellicht iets aan de knikker is. De gemeente weigerde drie jaar geleden categorisch om ons te helpen bij ons onderzoek; alle deuren bleven gesloten. Het kost ons uiteindelijk drie flessen ranzige jenever om toch toegang tot het archief te krijgen. Eens kijken wat er in de ontbrekende controleverklaring van 2005 staat die Asscher liever onder de pet wilde houden. 

€ 274 miljoen, waar hebben we het over. En dit is nog maar het topje van de ijsberg: hier vindt u de complete lijst met ellende. De gemeente hield eerder dit jaar een hoorzitting over de chaos. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Volgens hemzelf is het 'een zaak van de gemeente', maar dat is niet eerlijk. Het begon allemaal toen Asscher bedacht dat onwelgevallige documenten prima de shredder in kunnen. Want als de eindbalans van 2005 er niet niet is, dan is de beginbalans van 2006 er ook niet en blijft het jarenlang een rommeltje. In 2012 zat Pieter Hilhorst met soortgelijke problemen en ook hij greep naar de Lijk van Lodewijk-methode. Problemen stapelen zich zo op en inmiddels staat de gemeente onder curatele. 

Het wordt tijd dat Amsterdam schoon schip maakt. Daarbij hoort de schuldigen worden gestraft, anders leren ze het nooit. En door alle malversaties moet Amsterdam pijnlijke maatregelen nemen die het karakter van de stad aantasten. De gevolgen van die nare keuzes zullen nog jaren op de leefbaarheid van de stad drukken, terwijl Asscher dan lang en breed naar Brussel is gepromoveerd, naar een volgende duurbetaalde baan. 

Wat is er eigenlijk mis met verantwoording afleggen in de politiek, anders dan dat het schadelijk is voor sommige ambitieuze beroepspolitici die geen smetjes op hun cv willen tegenkomen?