Sven Kramer dreigt KNSB met staken: doe maar, zit je morgen lekker in de bijstand

Het krijgt alles wat het wil hebben, mag op kosten van anderen de wereld overreizen en doet iets wat eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft: de topsporter. Al met al is het niet veel meer dan simpel amusement. Mensen kijken ofwel naar voetbal, ofwel naar een soapie: what's the difference. Als acteurs met staken dreigen liggen we er ook niet wakker van; bij Sven Kramer en zijn schaatsende vrienden zou het niet anders moeten zijn. Dit circus kost teveel, dus er moet gesneden worden. 

'Onrecht'. Tsja. Topsporters zijn dus gewoon uit de kluiten gewassen kinderen, die dankzij een hoop subsidie in een parallel universum kunnen leven, met een gratis verlengde jeugd. Oeps, krijg ik minder centjes? Dan ga ik op mijn rug liggen huilen en schreeuw ik 'onrecht'.

Solidariteit in één richting
Goed, wat is hier nu weer aan de hand. De Nederlandse sportbonden hebben minder te besteden en wringen hun eigen organisatie leeg om de topsporters te kunnen ontzien. Helaas lopen de inkomsten zo hard terug, dat sommige sportbonden de topsporters vragen om ook een klein beetje in te leveren. Dat willen ze niet, kennelijk gaat solidariteit maar één kant op. 

Laten we eens naar de financiële kant van de zaak kijken. Schaatsbond KNSB is summier in het verstrekken van financiële informatie, want alleen het laatste jaarverslag staat online. Gelukkig vinden we daarin een meerjarig overzicht en omdat het veel subsidie van NOC*NSF krijgt, kunnen we ook uit de cijfers van die organisatie conclusies trekken. 

De baten uit subsidie (bah) en sponsoring zijn sinds 2011 met zestien procent gedaald naar minder dan € 14 miljoen. Die daling lijkt te overzien, maar toch is het enigszinds zorgwekkender dan het op het eerste gezicht lijkt. De verklaring voor die daling is namelijk ook in het jaarverslag te vinden:

De baten (excl. barters) van de KNSB zijn sinds 2011/2012 gedaald met 1,7 miljoen...

Toelichting...

- Subsidies inkomsten hoger dan begroot. Hierin is verwerkt een eenmalige vrijval van subsidie-inkomsten NOC*NSF van € 500.000 met betrekking tot langebaan en shorttrack...
- Sponsorinkomsten en merkenteamlicenties langebaan zijn lager dan begroot (-€ 200.000) doordat een aantal geplande sponsorschappen niet of anders gerealiseerd zijn en er 5 merkenteamlicenties zijn afgenomen t.w.v. € 100.000 waar er 6 waren begroot... De overall werkelijke sponsorinkomsten excl. bartering komen uit op € 5,6 mio. Dit is lager (-€ 495.000) dan begroot. |
- Tegenvallende inkomsten uit verkopen van evenemententickets door verminderde belangstelling en bezetting van de evenementen (-€ 470.000) en bijbehorende hospitality (-€ 60.000) dit seizoen. Het KPN clubhuis (€ 160.000) was een meevaller omdat dit niet begroot was.
- Minder overige inkomsten gerealiseerd (-€ 300.000) doordat het magazine schaatsen.nl is gestopt. Hierdoor zijn zowel de opbrengsten als de kosten € 200.000 lager en de rente inkomsten zijn € 55.000 lager dan begroot.

Dit de verkorte balans:

En de verkorte winst- en verliesrekening.

De post 'liquide middelen' daalt met een derde in slechts een jaar, waardoor de schaatsbond in de knel kan komen met het werkkapitaal. Voor de arme topschaatsters zou dat betekenen dat ze eventjes geen gage krijgen. Het verlies van bijna € 1 miljoen had nog veel hoger uit kunnen vallen, als er niet een eenmalige hogere subsidie van NOC*NSF zou zijn geweest van een half miljoen maar dat is slechts een eenmalig gelukje. Samengevat verliest KNSB een derde van de liquide middelen en een derde van de reserves in een enkel jaar. Als een organisatie dan niet hard ingrijpt, bestaat deze binnen drie jaar niet meer. 

Anders gezegd: de enige manier waarop Sven Kramer et al. nog genoeg centjes toegeworpen kunnen krijgen, is dus door een royale gift van NOC*NSF. Hoe gaat het dáár eigenlijk mee?

Ook de koepelorganisatie kampt met teruglopende inkomsten, naar het zich laatzien zullen deze langdurig onder de € 100 miljoen blijven. Soms is er een verlies van wel € 10 miljoen of meer. 

Topsporters ontzien
Als we de kosten uitsplitsen naar Topsport, Overig en Resultaat krijgen we dit beeld. In Topsport zitten de salarissen van Sven Kramer en zijn vrienden; alles wat er niet middels Overig wordt bezuinigd gaat naar het resultaat. Die mag niet te lang sterk negatief zijn, dat zult met ons eens zijn. 

Opvallend is dat NOC*NSF de daling van de baten vooral zo min mogelijk ten laste van de post Topsport laat komen. De salarissen van bekende sporters worden dus ontzien: het is vooral de rest van de organisatie waar de klappen, voor zover er niet gewoon een verlies wordt gerealiseerd. Het budget voor Topsport is immers nog steeds hoger dan in 2011 en dat kunnen we van de baten bepaald niet zeggen. 

Het zijn vooral de inkomsten uit de Lotto die de versobering onvermijdelijk maken, aldus het jaarverslag

Het lijkt er niet op dat die baten weer in de buurt komen van de vertrouwde € 60 miljoen. Ergo: iedereen moet de broekriem aanhalen en dat gebeurt al stevig. Met name KNSB stelt alles in het werk om de topsporters te ontzien, maar op een gegeven moment ontkomt men er niet aan om ook een klein offer van de Sven Kramers van de wereld te vragen. 

Dat deze weigeren mee te werken, geeft aan dat topsporters overbetaalde narcisten zijn, zonder gevoel voor proportionaliteit. Niet aardig om te zeggen, maar het is niet anders. Zonder sportbond en subsidies zouden ze het een stuk minder hebben. Een slecht voorbeeld voor de jeugd dus, om die reden hoeven we dit circus in ieder geval niet overeind te houden.