‘Met een simpel SMS’je kun je het leven van mensen al verbeteren’

Krijn van Noordwijk fotografeert voor de ‘Behind the Screens’ van Vodafone mensen wiens leven op een positieve manier beïnvloed is door technologie. Hun leven is erdoor verbeterd, makkelijker gemaakt en daarmee écht veranderd. ‘Eerlijk is eerlijk; vaak zie je dat grote partijen er een groene saus overheen gooien. Maar dit project is intrinsiek en authentiek.’, aldus Van Noordwijk.

Het meest opvallende portret dat Van Noordwijk tentoonstelt bij ‘’Behind the Screens", in het Felix Meritis, is wel die van Eszter, een dakloze vrouw uit Rotterdam, met een onmiskenbaar diep gegroefd gezicht. Daklozen hebben geen fancy smartphone, wel is SMS onontbeerlijk; waar is plek in de daklozenopvang, en eten? Wat wordt het weer vandaag? Een of twee maal per dag een SMS bericht met informatie ontvangen, is al technologie die volstaat om het leven voor daklozen al wat aangenamer te maken. Daar is het programma Straat Troubadour voor bedoeld, mensen die recentelijk alles verloren zijn en daarmee ook geen toegang lijken te hebben tot de meest praktische informatie. Alleen al in Amsterdam komen er elke dag nieuwe daklozen bij, in heel Nederland zijn er nu 31.000 mensen zonder vaste woon-of verblijfplaats. De daklozen gaven in de pilot, die deze winter heeft plaatsgevonden, aan dat ze erg blij waren met de sms’jes. Contact met de samenleving is vaak miniem onder daklozen, dus de berichtjes die vanuit de Straat Troubadour gestuurd werd, waren altijd welkom. Omdat elke dag voor veel daklozen hetzelfde besteed wordt, vergeet men de dagen. Sommigen van hen wisten niet eens wanneer het kerst was. Als ze daarover een sms’je ontvingen en wisten waar ze bijvoorbeeld een warme deken of een kop soep konden krijgen, dan deed ze dat goed. Eén van de daklozen uit de pilot leerde via het sms-programma over de mogelijkheid om een pak te lenen voor een sollicitatiegesprek, waardoor hij nu een baan heeft en binnenkort waarschijnlijk niet meer op straat hoeft te wonen.

Vind hier meer info over Powerful Connections.