Sorry Petra Grijzen, discriminatie van vrouwen op loonstrook bestaat gewoon niet

2016 is het jaar van het feitenvrije debatteren geworden. Het gaat vooral om het gevoel, niet de feiten: voorbeelden te over. Denkt u aan een Joshua Livestro, die op nationale tv gewoon toegeeft dat hij de invloed van Putin in Nederland compleet heeft verzonnen. Of de krant NRC Handelsblad, die verzint dat onze aandeelhouder met bretel graag een Nexit wil: daar worden zelfs bronnen voor opgevoerd die niet bestaan, dat geeft de desbetreffende redacteur toe zonder het te rectificeren. Een journalistieke doodzonde, bronnen verzinnen, maar Tom-Jan Meeus mag blijven zitten waar hij zit. 

De verzin-journalistiek is niet zonder risico, want een volk kan zo een oorlog in worden gerommeld, het zou niet de eerste keer zijn. Ook de wetenschap moet eraan geloven, zien we aan een Gloria Wekker die een complete koloniale geschiedenis voor Nederland heeft bedacht ('een imposant rijk van 400 jaar') en mensen ophitst. Als het over economie en de euro gaat bakken de 'kwaliteitsmedia' de broodjes helemaal bruin: denkt u aan dit artikel in De Volkskrant. De feministische medemens houdt er ook van, een beetje de boel bij elkaar verzinnen. Echt seksueel geweld is prima, geen haan die ermaar kraait, maar een liedje waarin iets niet eens gezegd wordt mag weer niet. 

Goed, hoe zit dat dan met die vrouwendiscriminatie? Volgens de volgers van de recente feministische hype worden vrouwen gediscrimineerd, omdat ze voor hetzelfde werk minder geld krijgen. Volgens Grijzen is het 32 procent, terwijl een groep boze vrouwen in IJsland claimt dat het veertien procent is. Dat is pertinent onjuist, maar als een mythe eenmaal is ingebakken, krijgen we hem er lastig uit. 

Het verschil ontstaat als we het salaris van alle vrouwen, gedeeld door het aantal vrouwen, aftrekken van het salaris van mannen, gedeeld door het aantal mannen. In een perfecte wereld zou dat getal op nul uitkomen maar dat is dus niet zo. Toch is dat niet het gevolg van discriminatie. Er is een negatieve correlatie tussen het percentage vrouwen in specifieke sectoren en het aantal vrouwen dat daar werkt, volgens ons eigen CBS. Een ingenieur in de energie-extractie verdient bijvoorbeeld meer dan een medewerkster van een HR-afdeling. Er is op dit moment een zeer groot overschot aan vrouwen die HBO Personeel en Arbeid studeren: bijna niemand kiest ervoor om ingenieur bij Shell te worden. Daar gaat het mis. 

Dat effect is al zichbaar op datingsite Inner Circle. Er zijn in Amsterdam meer dan duizend vrijgezelle vrouwen die tussen de 30 en de 40 zijn en op een HR-afdeling werken. Het aantal ingenieurs in die groep bedraagt acht. Dat is dus een bewuste studiekeuze. Het is dus niet zo dat er een geheim complot is van haters van vrouwen, die die vrouwen eens even lekker een laag salaris in de maag gaat splitsen omdat ze een aangeboren hekel aan vrouwen hebben. Als er iets van dat complot zou uitlekken hebben we een rechtszaak van jewelste maar dat is dus nog nooit gebeurd, omdat het zo niet werkt. Ook zou een verstandig bedrijf dan alle mannen kunnen ontslaan en het werk door de goedkopere vrouwen laten doen, waarmee de winst enorm toeneemt. 

Dat gebeurt niet, omdat er geen sprake is van mannen die meer verdienen dan vrouwen voor hetzelfde werk. Het werk is niet hetzelfde. Als we corrigeren voor dit verschil, dan is het effect nauwelijks tot niet zichtbaar. Let wel, dat zegt deze dame: de feministische onderzoeker Christina Hoff Sommers, die met harde cijfers aantoont dat het niet of nauwelijks te bewijzen is dat vrouwen worden achtergesteld, tenminste op de loonstrook. 

Er wordt wel degelijk onderzoek gedaan naar dit verschijnsel. Deze studie bijvoorbeeld is 563 keer geciteerd in andere wetenschappelijke onderzoeken. De sample beslaat 787.577 proefpersonen en krijgt het verschijnsel niet bewezen. 

Mocht u het niet vertrouwen, schroomt u dan niet de onderzoeker er zelf mee te confronteren.

Onderzoekers van de Universiteit van Linz hebben in dit onderzoek conclusies getrokken aan de hand van 263 papers over dit onderwerp. Daarin concluderen dat er wel sprake is van de wage gap, al hoeft dat op zich dus geen bewijs te zijn voor discriminatie zoals we hierboven zagen. Er staan nog meer feiten in die de Petra Grijzen van de wereld niet aanstaan. 

Ten eerste daalt de wage gap, voor zover die erg is, ook in absolute termen. Als Grijzen zich stoort aan het bestaan van dit verschijnsel, dan moet ze er wel bij vertellen dat deze hard aan het dalen is. De ophef is dus overbodig. 

Verder onderzochten de wetenschappers welke factoren correleren met deze wage gap. Daaruit blijkt dat er sprake is van een hogere wage gap, als ze immigrant is. Dat duidt op rassendiscriminatie en niet zozeer op discriminatie op geslacht. Er is geen variabele die in absolute zin hoger is in deze tabel. 

De Europese commissie heeft hier een overzicht met veel onderzoek naar het verschijnsel en klopt zichzelf daar duidelijk op de borst: directe discriminatie is er niet of nauwelijks, wat het gevolg is van wetgeving: een succes voor de EU dus, de afwezigheid van vrouwendiscriminatie in deze.

Het is wel degelijk zo dat vrouwen onderdrukt en uitgebuit (kunnen) worden. In Nederland is er helaas ook nog sprake van discriminatie (op basis van geslacht) waardoor een vrouw een baan niet krijgt, of slecht wordt behandeld op basis van geslacht (al is afkomst waarschijnlijker, bleek uit het onderzoek): discriminatie op de loonstaat is nu net géén probleem.

Om vooruitgang op deze onderwerpen te bereiken is eerlijke informatievoorziening nodig. Dit soort acties doet het tegenovergestelde, want het richt de schaarse aandacht op het verkeerde. Daarom maakt Grijzen het probleem erger. Dat heeft niks met het bestrijden van onderdrukking van vrouwen te maken, enkel met het eigen belang: aandacht. 

Feminisme zoals we het nu zien is dus erg schadelijk voor de belangen van onderdrukte mensen. We moeten er zo snel mogelijk vanaf