CETA tekenen is onze economie en leefomgeving beschadigen: daarom willen we een referendum

Met een handelsverdrag is niets mis, integendeel. Het probleem met CETA (en met TTIP en met het verdrag met Oekraïne) is dat we handel vrijgeven met landen waar veel minder strenge milieuregels gelden. Daarom is het voor de Nederlandse agri-sector geen eerlijke concurrentie meer en daarmee per definitie geen vrijhandelsverdrag. Een alternatief zou zijn dat we een verdrag tekenen waarbij milieuregels op elkaar worden afgestemd naarmate handelsbelemmeringen verdwijnen, maar dat is iets dat dus precies niet doen met CETA. 

Bovendien zijn de importheffingen op de niet-agrarische handel met Canada allang afgeschaft. Deze kennen nu nog een volume van minder dan € 500 miljoen per jaar, wat neerkomt op 0,003 procent van het opgetelde nationaal inkomen. Deze tarieven hebben economisch gezien dus geen enkele impact op ons economisch verkeer: daar hoeven we het niet om te doen. 

Deze discussie lijkt nogal op die met het verdrag met Oekraïne: dat dossier vindt u hier. Voor meer over CETA, klikt u hier. En inderdaad, zodra dit verdrag door de Kamer is, organiseren we een nieuw referendum, met veel van de bekende gezichten. Het is het meer dan waard.