Stichting Careyn geeft management onwettig hoog salaris, maximeert toiletbezoek oudjes

Ook al heeft oma het land helpen opbouwen na de oorlog, dat wil nog niet zeggen dat ze zelf bepaalt hoe vaak ze naar de wc mag. Drie keer per dag is genoeg, om elf, twee en zes uur. Daarna heeft ze pech, aldus het management van zorgmoloch Careyn in Hellevoetsluis. Dat zorgt overigens goed voor zichzelf, erg goed. 

De jaarrekeningen van Careyn zijn ook om te huilen. De stichting staat daarom ook op een zwarte lijst van de inspectie, in de zwaarste categorie. In de toelichting van de balans vinden we evenwel deze bijzondere vordering.

Kennelijk stemt de Raad van Toezicht in met een salaris dat boven de norm ligt, om het later terug te vorderen. Deze voormalig bestuurder Jeroen Collette is aan Boer en Croon verbonden en interimt de boel al een jaar of dertig aan elkaar, waarbij hij soms meerdere van dit soort klussen tegelijkertijd heeft. 

Hij is niet de enige: er zijn meerdere bestuurders die flink boven de wettelijke norm verdienen. Laten we aannemen dat de RvT dit doet om de beste mensen te kunnen krijgen, die wat meer kosten: straks zien we wat ze klaar hebben gespeeld. Voor nu is het niet duidelijk waarom hij een dergelijke royale beloning kreeg, boven de wettelijke norm, waarna die weer terugbetaald moet worden. 

De nieuwe directeur heet Rob van Dam en is alweer opgestapt, wegens slecht presteren. In 2015 kreeg hij een loonsverhoging van negentien procent, gemeten naar een salaris van € 181 duizend in 2014 (hij startte pas in maart van dat jaar). Maar wat krijgen we daarvoor terug?

Careyn heeft een eigen vermogen € 34 miljoen: helemaal onderaan staan de balansen van 2012 tot 2015. In die periode halveerde het eigen vermogen maar het balanstotaal daalde harder. Dat betekent dat er onderdelen zijn opgeheven of afgestoten. Elke bestuurer die we hier hebben gezien (en flink overbetaald is) kreeg daarom dat hoge salaris, inclusief verhoging, in tijden waarin de organisatie steeds minder cliënten en werknemers kende en ook nog eens operationeel verlies maakte. Wel is het zo dat het verlies zelf afneemt, naar € 3,2 miljoen in het laatste jaar. Daar moet wel bij gezegd worden dat daar een waardevermeerding in is opgenomen die ons nogal aan de optimistische kant lijkt: verlieslatende bejaardenhuizen zijn niet het meest gewilde vastgoedobject. 

In dit tempo is Careyn in 2019 technisch failliet en zal het niet meer aan alle verplichtingen kunnen voldoen. Daarom is het begrijpelijk dat er gesneden wordt, bijvoorbeeld in de zorg voor de bejaarden die maar minder gebruik moeten maken van de wc. Vervelend detail: omdat Van Dam is opgestapt en waarschijnlijk een leuke vertrekregeling zal krijgen, kan er op de bezoldiging van het bestuur niet bezuinigd worden; tenzij Van Dam per direct afziet van beloning en Collette zijn teveel ontvangen wedde meteen terugstort.

Dat zou wel zo sjiek zijn, toch heren?