EU onderzoek onderdrukking vrouw: bestaat wel/niet, stem pro-EU

Lezersvraag: of we dit kunnen duiden. In Nederland is 'steeds meer' sprake van onderdrukking van (en niet door!) vrouwen, met name diegenen met een Islamitische achtergrond. Daarom is er een platform opgericht dat er onderzoek naar gaat doen, teneinde deze onverkwikkelijke praktijken zo snel mogelijk tot het verleden te laten behoren. In eerste instantie klinkt dat goed

Twee vragen: wie betaalt hiervoor, maar belangrijker nog: klopt het wel, dat van die toenemende vrouwenonderdrukking? Het lijkt er namelijk op dat er een negatief verband is tussen daadwerkelijke discriminatie van vrouwen en de aandacht ervoor. Naarmate het verschijnsel verdwijnt, maken we vanwege allerlei pseudo-wetenschap juist meer zorgen om. Twee weken geleden hebben we gezien dat de hype rondom de 'gender wage gap' - vrouwen zouden voor hetzelfde werk slechts twee derde van het salaris van mannen ontvangen - compleet onterecht is. Het verschil tussen mannen en vrouwen is namelijk hard aan het dalen, al decennialang, waardoor het nauwelijks meer meetbaar is. Veel reaguurders waren het er niet mee eens, maar feiten zijn feiten. 

Het vervelende aan dit soort initiatieven is dat er vooral aandacht wordt geschonken aan het probleem, in plaats van dat men zich afvraagt of het wel klopt. In deze brief wordt simpelweg aangenomen dat de onderdrukking van vrouwen in dit land toeneemt, terwijl wetenschappelijk verkregen bewezen nogal overtuigend het tegendeel aantoont. Dit is dus stemmingmakerij. Maar wie betaalt hiervoor?

De Open Society Foundation (OSF) is een stichting van belegger George Soros, die we ook bij het Oekraïne-referendum hebben gezien. Destijds stelde OSF dat verdrag erg goed was voor de rechten van onderdrukte seksuele minderheden, al rept het verdrag daar letterlijk met geen woord over. Hier houdt hij zich weer met dat gevoelige onderwerp bezig. 

De andere club, European Network Against Racism (ENAR) is een samenwerkingsverband van Europese organisaties die tegen genoemde onderdrukking strijden. Hun twee belangrijkste sponsoren zijn wederom OSF, maar ook de Europese commissie zelf

Over deze vermeende toename van onderdrukking van vrouwen schrijft de Europese commissie op haar eigen website dat die niet of nauwelijks bestaat, juist het gevolg van het succesvolle beleid van de commissie. Nu begint het vervelend te worden. 

Met de ene hand subsidiëert de commissie allemaal clubs die aandacht willen vestigen op de toename van vrouwendiscriminatie. Met de andere hand wijst de commissie op een berg onderzoek, die aantoont dat het wel meevalt, wat we vooral als een Europees succes moeten zien. Dat het inherent wel meevalt met de discriminatie van vrouwen in Nederland (dat is een zeer waarschijnlijke optie) mag niet bij u opkomen: uw belastinggeld wordt gebruikt om ofwel het nut, ofwel de noodzaak van 'meer Europa' aan te tonen, ook al sluiten die twee elkaar zelfs theoretisch uit.

Dat is waar de recente, feitenvrije, emotiegedreven schreeuwjournalistiek vandaan komt. Wie op zoek is naar objecte, overzichtelijke feiten ziet door de bomen het bos niet meer. De laatste die daarbij gebaat is, is de onderdrukte vrouw zelf.