Huilie huilie om aids met BN'ers: ziekte is verslagen, benefietgalaverslaving niet

Maakt u zich ook zo druk om aids, dat u er spontaan een rood lintje van gaat dragen? Of er speciaal voor naar een dansfestijn afreist? Hoeft niet. Aids beginnen we onder controle te krijgen. Een medicijn om het virus te killen en iemand echt te genezen is nog niet voorhanden en misschien komt het er wel nooit. Maar bestaande patiënten hun leven kan al zeer dragelijk worden gemaakt met aidsremmers en in West-Europa verdwijnt de ziekte gewoon. Laat u zich niet bangmaken op Wereld Aids Dag, dat is geldklopperij. En naar wetenschappelijk onderzoek gaat het geld toch niet. 

Het Aidsfonds komt met dit schrikbarende filmpje. Aids is weer helemaal terug, het maakt slachtoffers onder homo's én hetero's, aids heeft machtige vrienden waardoor het virus zich sneller kan verspreiden (complottheorie?) en het is de grootste ladykiller van de wereld. Voor aids 'liepen de zaken nog nooit zo lekker.' Of u de knip even wil trekken wegens bang zijn? Immers, zo iets verschrikkelijks is enkel te bestrijden met compassie. De premier van Schotland draagt daarom een rood lintje, want nu er weer meer patiënten komen is het belangrijk dat ze niet onder het stigma hoeven te lijden. 

Maar kloppen die feiten wel de harde statistieken? Nee dus! Aids is duidelijk aan het verliezen, er is geen sprake van dat het 'nog nooit zo lekker ging.' Schotland bijvoorbeeld heeft een site met statistieken over nieuwe besmettingen per regio, die daar elk steeds enkele honderdduizenden inwoners hebben. Het is letterlijk zoeken naar een nieuwe besmetting, als die al waar te nemen zijn. Dat is goed nieuws, de campagnes om het aantal besmettingen te reduceren zijn een groot succes.

Hoe zit het in Nederland? In de jaren '80 en '90 gingen er in de slechtste jaren zo'n 500 mensen per jaar dood aan aids, aldus het CBS. 1995 was het recordjaar, toen 533 mensen stierven aan aids. Dat is minder dan het aantal verkeersdoden. Omdat het aantal nieuwe gevallen hard daalt door betere voorlichting, kan het aantal sterftegevallen niet achterblijven. 

Van 2001 tot 2010 halveerde het aantal nieuwe gevallen naar minder dan 200. Omdat er voor patiënten steeds betere medicijnen zijn, daalt het aantal doden per jaar door de ziekte sneller dan proportioneel, naar 50 in Nederland. Het ging daarbij om 41 mannen en 9 vrouwen. Het is dan lastig om van een ladykiller te spreken. De verklaring van het grote aandeel van de mannen zit hem in de manier waarop homoseksuele mannen de liefde bedrijven, ten opzichte van vrouwen. U zult begrijpen waarom de kans op overdracht van een virus bij de eerste groep groter is dan bij de tweede. Van de feiten uit het filmpje blijft niet veel over

Een gedeelte van de sterftegevallen is te verklaren uit migratie. Omdat er geen of nauwelijks nieuwe gevallen zijn onder de autochtone bevolking, is een groter dan proportioneel aantal doden het gevolg van immigratie. Alleen zouden deze mensen niet geholpen zijn met meer educatie, want kennelijk waren ze tijdens binnenkomst in Nederland al ziek. Inmiddels woont het overgrote meerendeel van de bestaande patiënten in zuidelijk Afrika. Wat kunnen we doen om deze mensen te helpen?

In het jaar 2000 kreeg minder dan 1 miljoen van de ongeveer 36 miljoen aidspatiënten de juiste medicijnen. In 2016 lag dat percentage op bijna 50 procent. Dat betekent, dat het relatieve aantal mensen dat - vaak gesubsidieerd - hulp krijgt bij de verstrekking van de medicijnen, in vijftien jaar is vertwintigvoudigd. Dat is goed nieuws, wederom, voor deze patiënten, en voor de mensheid als geheel, want als we de schouders eronder zetten is in 2020 bijna iedereen voorzien terwijl het aantal nieuwe gevallen daalt. Aids zou wel eens overwonnen kunnen worden. 

Helaas heeft het Aidsfonds een heel blik BN'ers opengetrokken die zich druk mogen komen maken. Het is duidelijk dat er betaald moet worden, maar waarvoor is niet helemaal duidelijk.

Immers, net als bij Pink Ribbon zien we dat dit soort organisaties goed is in het aantrekken van geld, omdat nare ziektes de mensen raken (ook al kloppen gepresenteerde feiten niet helemaal of helemaal niet). Maar vervolgens is men niet in staat om ook daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoek te financieren. Immers, als er plotseling meer geld binnenstroomt dankzij subsidie of een marketingstunt, dan wil dat niet zeggen dat er toevallig ook lopende onderzoeken te financieren zijn.

Het Aidsfonds verwachtte daarom dat het geld voor onderzoek van 2014 op 2015 zou halveren naar € 768.000. De werkelijke cijfers over 2015 laten zien dat er in dat jaar slechts € 145.000 aan onderzoek is uitgegeven. Samen met STOP AIDS NOW is er in totaal voor € 285.000 aan wetenschappelijk onderzoek uitgegeven, tegenover € 4 miljoen voor acties om de 'bewustwording' te vergroten, middels bovenstaande filmpjes bijvoorbeeld, maar ook het zogeheten Aids-diner.

Inmiddels is die actie van de site gehaald, maar STOP AIDS NOW wil op 17 juni 2017 weer zo'n benefietavond houden. Mabel van Oranje houdt dan weer een indringende speech, Nicolette Kluijver gaat uit de kleren (hoe helpt dat aids te bestrijden?) en Liliane Ploumen zal een dankwoord uitspreken.

Volgens de inmiddels verwijderde pagina is er op duizend man € 650.000 opgehaald dat allemaal naar wetenschappelijk onderzoek gaat. Vreemd genoeg is dat meer dan het dubbele van het bedrag dat het Aidsfonds en STOP AIDS NOW verantwoorden in hun jaarrekeningen, bij de posten voor bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. 

Kennelijk is het dus onmogelijk om projecten te vinden bij het opgehaalde geld met dit soort evenementen. Daarom is de pagina van het diner offline gehaald, maar het internetarchief vergeet niets

Aids is aan het verdwijnen (goed nieuws!), er zijn geen wetenschappelijke projecten meer om te financieren dus de stichtingen Aidsfonds en STOP AIDS NOW kunnen hun uitgaven niet verantwoorden. Dat is alles wat u moet weten op Wereld Aids Dag.