Wassila Hachchi krijgt € 262.747,48 wachtgeld en schrijft een boek

Het verhaal lijkt wel erg op dat van Tofik Dibi. Maximaal wachtgeld trekken en dan een boek schrijven waarin het allemaal wordt uitgelegd. Wassila Hachchi geeft voor het eerst sinds het begin van dit jaar weer een teken van leven. Ze zou een betaalde baan hebben in het campagneteam van de VS maar zoals we eerder schreven is dat onmogelijk. Uiteindelijk zal ze € 262.747,48 wachtgeld mogen opstrijken, maar als haar neveninkomsten te hoog zijn, moet ze een deel van haar wachtgeld weer teruggeven. Koopt daarom allen dit boek, leer van haar verhaal en doe en passant iets aan des lands financiën!

Oorspronkelijk bericht:

Dat doet ze lekker. Aan de slag voor het campagneteam van Hillary Clinton, maar met behoud van wachtgeld. Hoeveel zou Wassila Hachchi maximaal kunnen trekken? Niet minder dan € 262.747,48, als ze niet teveel bijverdient. Een disclaimer bij dit verhaal: ze is niet bereikbaar voor commentaar, dus het zou nog kunnen dat ze met een mededeling komt dat ze afziet van vergoeding. Maar zolang ze daar niet mee komt, pakt ze de jackpot van een dikke kwart miljoen. 

Een kamerlid heeft recht op een 'schadeloosstelling' van € 7.705,12 per maand. Vreemde benaming, maar het staat er echt. Daarnaast is er een eindejaarsuitkering in de vorm van een dertiende maand, een iets hoger bedrag als vakantiegeld en een beroepskostenvergoeding die vorig jaar is ingevoerd. De brutobedragen worden gecorrigeerd voor inflatie en kennen een korting van twintig procent in het eerste jaar en dertig procent daarna. De maximale duur van het wachtgeld is drie jaar en twee maanden, dus in 2018 is het gedurende maximaal een zesde van het jaar feest. Als we uitgaan van een inflatiecorrectie van twee procent en dan alles optellen komen we op € 262.747,48 uit. 

Toch jammer dat ze het volksvertenwoordigerschap slechts als pinautomaat en opstapje naar de Amerikaanse politiek ziet. Als marinedame was ze wat stoerder dan de stoffige, wereldvreemde sociologen en politicologen die de banken in ons parlement doorgaans bezet houden. Wassila, het ga je goed.