Scarface in de polder: Dick Peschar maakt miljoenen kwijt, wordt ontvoerd

Een vrij bizar ontvoeringszaakje deze ochtend. Dick Peschar is gisteren na het borrelen kennelijk ontvoerd. De politie weet te melden dat hij weer terecht is. En toeval of niet (vooral: niet), een van zijn beleggers Dick Wevers is vorige week nog ernstig mishandeld teruggevonden in zijn eigen woning. 

Dick Peschar is een bekende 'serial entrepreneur' die al meerdere keren heeft moeten brommen voor malversaties. Een complete uitzending met Peschar over eerlijk zakendoen ziet u hier. Daarin vertelt hij over zijn 'sportmarketingbedrijf', dat kennelijk niet kan bestaan zonder af en toe de grenzen van de wet te testen. Op dat moment was hem al een celstraf opgelegd van 146 dagen voor fraude, te vermeerderen naar 310 dagen als hij zich intussen weer aan strafbare feiten schuldig zou maken. 

Bizar genoeg meldt hij in 2014 nog wel eens smeergeld te betalen tijdens het zakendoen, omdat hij anders geen orders zou krijgen. Zo verstandig als hij is noemt hij het wel anders in dit gesprek met onze bretel. Merkt u op dat hij de Officier van Justitie ervan beschuldigt niet eens balans te kunnen lezen en dat deze daarom maar 'op de man speelt'. Het desbetreffende sportmarketingbedrijf werd met een schimmige constructie via San Marino opgekocht door een Nederlands vehikel genaamd Achterhoekse Investerings- en Beleggingsmaatschappij (ABM), dat inmiddels failliet is. 

Minnelijke regeling
Uit het faillissementsverslag mogen we opmaken dat een van de directieleden, Rijgershof bv uit Rijssen, ook eigen vermogen en lang vreemd vermogen moest verschaffen. Meestal kiest een investeerder voor ofwel relatief veilig vreemd vermogen (laagrentende leningen) ofwel voor risicovoller aandelenkapitaal met uitzicht op een hoger rendement. Het enkele feit dat een van de betrokkenen meerdere rollen op zich moet nemen (investeerder en crediteur) betekent meestal dat de bedenker van het plan zo weinig enthousiastelingen kan vinden voor een risicovol inititiatief, dat een enkele deelnemer zo mogelijk ook meteen miljoenen moet storten.

Rijgershof is een vennootschap van voormalig accountant Ben Wevers (70) uit Rijssen. In de jaren '90 laat hij zich uitkopen uit een accountantskantoor, waarna hij belegt in onder meer vastgoed in Oost-Europa. Op zijn naam vinden we twee vennootschappen, waaronder Rijgershof. Daarin staat een pensioenvoorziening van € 1,2 miljoen, waar genoemde investeringen tegenover staan.

Daarvan verliest hij een substantieel gedeelte, zo niet meer, als gevolg van de ondergang van AIB. Kennelijk probeert hij een minnelijke regeling te treffen voor € 800.000 met Peschar, die sinds 2013 directeur van ABM is. 

Plas bloed
Gaandeweg loopt hij een flink verlies, van volgens zijn eigen balans van € 4 miljoen naar praktisch niets. Uit het faillissementsverslag mogen we concluderen dat hij procedeert tegen zijn andere investeerders en Peschar, maar zonder resultaat. Vorige week vrijdag wordt hij rond middennacht zeer ernstig mishandeld door meerdere inbrekers. Ze nemen niets mee, maar breken wel enkele nekwervels van voormalig accountant en laten hem in een plas bloed achter. Misschien kan hij wel nooit meer lopen. Met het bloed en een vinger probeert hij nog op de muur te schrijven wat er is gebeurd, volgens de politie die de volgende dag door zijn dochter wordt gealarmeerd. 

Een week later wordt Peschar dus zelf ontvoerd en mishandeld, naar eigen zeggen door Albanezen. Nu is het makkelijk om te speculeren over een verband tussen deze twee geweldsdelicten, maar het is Peschar zelf die Het Parool vertelt dat er een verband is. Middels ABM zouden er miljoenen (van Wevers?) in sportmarketing worden gestopt, maar de balans van ABM, opgemaakt door Peschar, doet het ergste vermoeden. De balans is € 4,6 miljoen groot, voornamelijk immateriële activa: dat zijn meestal investeringen in een merk, niet zo gek bij 'sportmarketing'.

In tegenstelling tot een gebouw van bakstenen zijn die niet vatbaar, daarom zijn ze ook immaterieel. Voor sjoemelaars is dit een mooie post om mee te werken, juist vanwege het vage karakter. Een pand heeft immers een duidelijke aankoopprijs, kasgeld en banktegoeden zijn precies op te tellen en bedrijfswagens kennen een algemeen bekende marktwaarde. Bij erg specifieke 'sportmarketing' is daar natuurlijk geen sprake van, uw inleg kan € 4 miljoen waard zijn, of niets. 

De laatste jaarrekening die Peschar opmaakte geeft de indruk dat er van de inleg van de onfortuinlijke Wevers niets over is. Een vennootschap die succesvol investeert in immateriële activa zoals merknamen, bijvoorbeeld Apple, zal daar toch tastbare geldmiddelen uit verdienen die gewoon op de balans te vinden zijn. In dit geval zien we dat er van de € 4,663,396,00 die Peschar als bezit durft aan te merken, er letterlijk slechts een enkele euro aan kasgeld te vinden is. Verder zijn er net zoveel schulden als immateriële vaste activa. Sjoemelende bedrijven passen de laatste post vaak zo aan, dat anders rommelige balans toch nog optelt. Deze balans van Peschar telt niet door de rekenfoutjes, wat betekent dat er geen accountant aan te pas is gekomen. Goed, het is wel te verklaren waarom die beroepsgroep liever ver uit de buurt van ABM blijft.

UPDATE MosMeister van De Telegraaf zegt: klopt niet.