Kathleen Ferrier heeft werk (en die € 782.306,43 wachtgeld dan?)

Goed nieuws, zo aan het einde van het jaar: Kathleen Ferrier heeft een baan. Waarom is dat belangrijk, horen we u brommen. Omdat Kathleen Ferrier wachtgeldkampioen van de polder is en volgens de regeltjes in ieder geval een deel daarvan terug moet storten. 

Het was een van de best gelezen topics van het afgelopen jaar. Kathleen Ferrier stapt uit de politiek. Omdat haar timing perfect is, krijgt ze een dag wachtgeld per werkdag, tot aan haar pensioen. € 782.306,43 in tien jaar en dan volgen AOW en pensioen: er zijn mensen die minder geld van de staat krijgen. Maar eigen inkomen moet van het wachtgeld afgetrokken worden (de norm is dus dat een politicus niet in staat is zichzelf in leven te houden), wat betekent dat het wachtgeld niet in zijn geheel uitgekeerd mag worden. Dat is een meevaller voor iedereen, niet in de laatste plaats voor Ferrier zelf.