Stichting Lezen en Schrijven zit op miljoenen subsidiegeld die het letterlijk niet kan verkwisten

Nog over die Stichting Lezen en Schrijven, waar we het in 2014 over hadden. Die club vecht tegen analfabetisme maar lijkt vooral goed voor zichzelf te zorgen. Zo koopt het met subsidie de oplage van een kinderboek op dat door de eigen directeur is geschreven, destijds Prinses Laurentien Brinkhorst. Die is daarmee meteen een succesvolle Nederlandse schrijfster. Affijn, dat wist u allemaal al. Maar hoe gaat het nu met de stichting? 

Deze zou te weinig geld krijgen van de overheid, waardoor ze er niet in slaagt om het probleem van laaggeletterdheid te bestrijden. Dat is een interessant standpunt. Huidig directeur Marja van Bijsterveldt klaagt ook over de dalende budgetten, terwijl ze in haar vorige baan Minister van OC&W was en juist voor een enorme toename van dat budget zorgde. Van een man en een paard werd Lezen en Schrijven een organisatie van meer dan 50 mensen.   

Bij de oprichting in 2004 had de stichting een post liquide middelen van € 250. Het was een schattig goed doel dat uw steun prima kon gebruiken. 

Uit de jaarrekening van 2015 blijkt echter dat er inmiddels een directeur is die meer dan een ton moet verdienen, evenals een reeks gedetacheerde consultants. 

Zoals gezegd zou de overheid te weinig geld geven aan deze stichting. Maar er kwam in 2015 € 12 miljoen aan subsidie binnen, een stijging van dertig procent ten opzichte van het jaar ervoor. 

Opmerkelijk genoeg weet Lezen en Schrijven van gekkigheid niet wat te doen met al dat geld. De post liquide middelen groeit gestaag naar de € 5 miljoen. 

Het aantal laaggeletterden daalt echter niet, dat kent een lichte stijging. Het is dus niet zo dat al die subsidie de mate van laaggeletterdheid aantoonbaar kan verlagen. Zo is een groot deel van de subsidie van OC&W, € 3 miljoen, ook bedoeld voor 'agendering'. De stichting kan dan allemaal communicatiemanagers en consultants inzetten die het probleem bekend maken bij de bevolking, zodat er subsidie komt. Maar daarmee is praktisch gezien niemand geholpen.

(opklik voor groot, de correlatie betreft het aantal laaggeletterden tegenover het aantal werknemers van de stichting)

Zo krijgen we het bizarre effect dat er een licht positieve correlatie is tussen het aantal mensen in dienst van Lezen en Schrijven, de jaarlijkse subsidie en de miljoenen op de spaarrekening, tegenover het aantal laaggeletterden. Deze cijfers komen uit de jaarverslagen die online te vinden zijn. Kennelijk kunnen we maar beter minder subsidie geven, zou men bijna kunnen denken. 

Schiet ons maar lek.