Politie: '925 heeft dus dik gelijk, criminaliteit stijgt maar aantal aangiftes daalt'

Zo staat het er niet, dat maken we er zelf van. Even terug naar het topic over de ombuiglijst, de opsomming van mogelijke bezuinigingen voor het volgende kabinet. Volgens Haagse cijfers daalt de criminaliteit hard en daarom mag er op de politie beknibbeld worden. De korpsleiding echter zegt dat die lezing niet klopt, het relaas komt verdraaid dicht in de buurt van dit artikel uit 2016.

Den Haag redeneert als volgt. Overtredingen worden het meest gepleegd door jonge mannen, die hebben nu eenmaal meer testosteron dan oma. Door de vergrijzing daalt het aantal jonge mannen met een procent of drie per jaar. In tien jaar krimpt de criminaliteit dus met een derde. Als een derde daarvan weer in een capaciteitsreductie omgezet mag worden, dan kan er tien procent op veiligheid worden bezuinigd: money in the pocket. 

Met de hoeveelheid criminaliteit neemt ook het blauw op straat of. Of is het andersom? Wie wel eens aangifte wil doen, weet dat dat onmogelijk is. Zo krijgen we vanzelf minder aangiftes, wat niet wil zeggen dat er geen delicten zijn geweest. 

De misdaadcijfers laten een bijzonder effect zien. Per saldo volgt de daling van de misdaad de demografische trend, over meerdere jaren. Maar in sommige jaren stijgen ongerelateerde delicten (openbare orde of seksueel geweld) tegelijkertijd, om in andere jaren in hetzelfde tempo hard af te nemen. Dat is raar.

Als de afname van het aantal (autochtone, want bevolkingspiramide) jonge mannen de driver is van de daling van de criminaliteit, dan is de genoemde schommeling ('D' is de jaarlijkse mutatie uit de eerder genoemde CBS-cijfers) niet te verklaren. Waarom zou dezelfde krimpende groep jonge mannen tien jaar geleden eens veel meer balddadig vertonen en daarna die toename corrigeren met een afname door een later cohort?

Er is wel een andere verklaring. 'Meer blauw op straat' is soms wel en soms niet een verkiezingsthema. Als er meer agenten bijkomen, is het makkelijker om aangifte te doen en dan gebeurt dat ook vaker. Met andere woorden, door de politie weg te bezuinigen, rechtvaardigt die handeling zichzelf in de vorm van minder gemeten criminaliteit. Maar dat u geen aangifte van doen van inbraak, betekent niet dat uw flatscreen niet gepikt is. 

Uit deze uitgelekte beleidsnotitie van de politie blijkt dat dat precies is wat er gebeurt. De misdaad in Nederland neemt toe, de bestrijding ervan wordt beknot. Dat uit zich in een dalend aantal aangiften en opgeloste zaken, waardoor de gemeten criminaliteit daalt terwijl u uw buurt zienderogen achteruit ziet gaan. Mooier kunnen we het niet maken