Brekend: Brexit gaat niet door, parlement mag het blokkeren

'We are not the kind of person that sais: told you so'. Toch wel, we zeiden het al: Brexit gaat niet door. Omdat de tekst van de referendumwet geen bepalingen bevat over wát te doen met de uitkomst (dat viel ons ook pas heel laat op), is het de vraag of de Brexit-wet niet door het Britse parlement moet. Immers: parlement, wetgever, weet u nog. 

De tekst van het referendum bevat wel een clausule dat het referendum gehouden moet worden, maar niet dat de regering zich er vervolgens ook aan moet houden. De Brexiteers kunnen dus wel vinden dat de regering gewoon een uittocht uit de EU moet regelen, maar die juridische verplichting is er dus niet. Daarmee is het Brexit-referednum niet harder of zachter dan bijvoorbeeld de Nederlandse volksraadpleging over Oekraïne en daarvan wist iedereen van meet af aan dat het enkel raadgevend was. Veel Britten zagen het anders, maar de juridische werkelijkheid is in deze simpel en helder.

Omdat de Britse Hoge Raad oordeelde dat de uitslag alsnog door het parlement moet en omdat dat parlement enthousiaster is over de EU dan de Engelse Henk en Ingrid, slaat de stemming waarschijnlijk de andere kant uit. Daarom, Brexit gaat niet door. We told you so. Sorry.