Mandemakers Groep rost benadeelde dame af, gaat een dezer dagen omkukelen

Als mannen zich plotsklaps zeer troglodyte gedragen, waar komt dat dan door? Vreselijke stress vanwege de financiële situatie wellicht? Dat zal het zijn, hebben we immers wel eens eerder gezien. 

Deze dame voelt zich bedonderd door de keukenboer en maakt een filmpje. Dat mag, want buiten. Vervolgens wordt ze gewelddadig bejegend. Dat haar financieel een poot is uitgedraaid is op zich logisch, die dingen gebeuren nu eenmaal. Keuren we niet goed, alleen de wereld is hard. Maar let goed op 1) de beschuldiging die ze in het begin uit 2) de onlogische gewelddadige reactie van iemand die wel een camera ziet en 3) het feit dat het morgen van alle dagen van het jaar 1 februari is. Wat kunnen we daaruit opmaken?

Eerst de cijfers van de Mandemakers Groep (DMG). Hoewel de omzet na de crisis wat aantrekt, is de club nog steeds zeer verlieslatend. Door de bank genomen is er een jaarlijkse omzet van € 400 miljoen, met een verlies van € 30 miljoen. 

Het rode deel is een prognose, iets beters hebben we niet. De meest recente cijfers van DMG dateren immers van 2014 en dat heeft een reden. Een bedrijf krijgt dertien maanden de tijd om de cijfers van het laatste boekjaar in te leveren. De jaarrekening van 2014 is morgen daarom precies een jaar oud, want DMG wacht altijd tot exact de laatste dag van de termijn. Maar waarom?

Als een bedrijf failliet gaat en de termijn van dertien maanden is gemist, dan gaat de curator uit van onbehoorlijk bestuur: de bewijslast keert zich dan om. Maar een bedrijf met verschrikkelijke cijfers, zoals DMG, zal de cijfers het liefst zo laat mogelijk inleveren. Daarmee wordt paniek bij banken, leveranciers en werknemers uitgesteld en is er meer ruimte voor een oplossing. Bedrijven die zo op het randje zitten wachten daarom altijd op precies de laatste dag van de termijn van dertien maanden: voor de jaarrekening van 2015 is dat vandaag. 

Kunnen we voorspellen wat daar in staat? Ja.

Om de aanhoudende verliezen te dekken, moet eigenaar Ben Mandemakers geld bijplempen. Die gaat naar de agioreserve, waar in 2009 voor zeven jaren aan verlies gestort. U ziet waar dit eindigt.

Hoewel we geen glazen bol hebben, is het duidelijk dat de herstellende omzet en bezuinigingen niet in een vermindering van het verlies heeft kunnen resulteren. In de prognose (rood) nemen we daarom aan dat deze constant blijft, wat toch echt redelijk is. In dat geval is DMG in 2015 technisch failliet, want dan zorgen de opgestapelde verliezen ervoor dat de schulden groter zijn dan de bezittingen. Om het onheil uit te stellen en het personeel nog een laatste strohalm te bieden, mogen ze mensen zoals deze arme dame benadelen, exact zoals ze in het begin van het filmpje vertelt: in tijden van nood mag de afdeling verkoop het wat 'viezer' spelen, dat is jargon, gelooft u ons maar. Het is slecht voor het imago in de toekomst, maar als die er niet is boeit dat ook niet. 

Op de laatste dag van de dertien-maandentermijn is het feest echt over en moet DMG met de buitenwereld bekend maken dat de tent op omvallen staat. Welke dag dat is? 31 januari 2017. Vandaag dus. Van alle stress gaat de manager maar even buiten een sigaretje roken, want morgen barst de bom. Verdorie, komt er zo'n boos mevrouwke aan met een camera die van alles roept. 'Ik heb het helemaal gehad, ik zal haar eens een lesje leren, al ben ik zo niet opgevoed'. Dat is wat er gebeurde. Tenminste, daar heeft het alles van weg. 

Wilt u ook graag afgerost worden door personeel van DMG? Bij u in de buurt is vast wel een van de 197 vestigingen te vinden. Nog wel.