Help ons mee en bestrijd het leed dat Henk Krol en 50Plus heet (1)

Ga met een clubje topeconomen en aanverwanten een middag in een kamer zitten en brainstorm over de toekomst. Ok ok, lekker elitair maar een mens moet wat. Al snel blijkt iedereen die wel eens een rekenmachine heeft vastgehouden, dezelfde nachtmerrie heeft. Alsof een boze heks iedereen 's nachts heeft bezocht, al zwevend op een bezemsteel met haar krassende stem, naar roadkill ruikende zwarte adem en bepukkelde haakneus haar arme slachtoffers bezeten makend. En wat is dan die nachtmerrie? Dat, bij de komende verkiezingen, Henk Krol en Geert Wilders samen 50 of 60 zetels halen. Dan zijn we gewoon f@ck#d. Als land. F@ck#d. Echt.

Meritocratie
Dat 50plus, is dat een kwaadaardige beweging die met alle mogelijke middelen klein gehouden moet worden? Natuurlijk is dat het geval. Dat konden we al zien aan de naam. In Nederland hebben we zoiets als artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie bestrijdt. Iedereen wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Daarmee voorkomen we willekeur en is de overheid er om welwillende mensen te helpen, de basis van het principe van een eerlijke meritocratie. Het mag dus niet zo zijn dat een ondernemer een vergunning wordt geweigerd omdat ze rood haar heeft, om maar wat te noemen. Een van de redenen waarop er gediscrimineerd zou kunnen worden is leeftijd, naast geslacht en huidskleur.

Als een partij meedoet aan de verkiezingen teneinde macht te verwerven via een ministerpost in een mogelijke coalitie, dan is het raar als die beweging een bepaalde groep wil bevoordelen boven de andere. Het simpele feit dat een dergelijke partij aan die verkiezingen wil deelnemen, is al tegenstrijdig met onze grondwet. Een partij die 'Rein Arisch' heet, zal waarschijnlijk ook een agenda hebben die niet voor iedereen even goed uitpakt. Net als een partij die 'Redheads only', of 'Mannenpartij' heet. Door de een positief te willen discrimineren, wordt er automatisch een andere groep in negatieve zin gediscrimineerd en als de overheid dat wil doen, dan is dat ronduit illegaal. 

Zoals gezegd bestaat er zoiets als discriminatie op leeftijd. Een overheid zou de ene demografische groep kunnen voortrekken ten koste van de andere, zoals in vroeger tijden mensen met een donkere huidskleur of vrouwen ook minderwaardig werden geacht. In Nederland doen we dat niet meer, maar 50Plus zet de bijl aan de wortel van onze beschaving door doelbewust jonge generaties te benadelen ten gunste van het op niveau houden van de babyboomer. Denkt u aan dit verhaal op Geenstijl over babyboomer Joop Koekenbier, die een keer een bezoekje aan het Concertgebouw heeft moeten missen. Wat een drama. 

Kortzichtig
Jongere generaties worden echter opgezadeld met een complete kaalslag op de studiefinanciering, waardoor ze tienduizenden euro's duurder uit zijn dan het cohort ervoor. Daar kan Joop Koekenbier heel vaak voor naar het Concertgebouw. 50Plus wil meer en stelt voor de pensioenen niet te korten maar feitelijk te verhogen. Daarmee slinkt de gemeenschappelijke pot. Dat levert op korte termijn meer consumptie op voor de huidige gepensioneerden, de volgende generatie is de klos. Iemands kinderen, boeien. Henk Krol is van '50Plus', niet van '40Min' of 'Iedereen'. 

Het is kortzichtig cliëntelisme in zijn zuiverste vorm. Door de vergrijzing zijn er meer 65-jarigen dan 18-jarigen, dus deze strijd bij de stembus wordt per definitie in het voordeel van de ouderen beslecht. Uit onderzoek door het CPB van vandaag blijkt dat de plannen van 50Plus inderdaad zeer nadelig uitpakken voor de jongeren. Maar goed, dat was ook niet de doelgroep waar Krol en zijn trawanten hun stemmen hopen te trekken. De jongeren mogen een verlaging van het pensioen tegemoet zien van 30 procent. Nogmaals: boeien, volgende generaties, de jeugd, de toekomst. 

Vraag. Waarom is dit beleid van 50Plus zo ontzettend destructief? 'Blijf van mijn poen af' klinkt toch heel redelijk? Nee, dit is niet uw poen, vriend. Nog een vraag. Wat kunnen we effectief doen om Krol zijn beweging in de wielen te rijden? Daar komen we op terug, in deel twee en drie.