Rechter: 'lage rente is maar tijdelijk, vermogensrendementsheffing gewoon betalen dus'

Belasting heffen op inkomen dat niet is verdiend, mag dat? Ja, dat mag, zegt de rechter, blijkens deze vandaag gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Een armlastige belastingplichtige toog naar de rechter om zijn vermogensrendementsheffing ongedaan te maken. Immers, de belastingdienst pakt het vermogen van de belastingplichtige, neemt aan dat daar vier procent rente op wordt betaald en daar wordt weer een heffing van dertig procent overheen gegooid. Alleen, dacht deze klager, als de belastingdienst dát sommetje kan maken, dan is het toch ook niet zo moeilijk om uit te rekenen wat het daadwerkelijke rendement is en dat te belasten (of niet)? Waarom moet er dan een fictief rendement zijn?

De eiser was van mening dat er sprake is van een 'buitensporige, zware last'. Hij wordt in zijn mensenrechten aangetast! Toe maar. Bij een soortgelijke zaak in 2011 oordeelde de rechter al dat dat argument niet opgaat en ook nu is dat niet het geval. De fiscus heeft namelijk aan kunnen tonen dat een rendement van vier procent over de lange termijn zeer goed mogelijk is. Het is dus een tijdelijk probleem, want de lage rente zal in de toekomst wellicht weer oplopen. Het dus niet aardig dat het fictieve rendement hoger ligt dan de werkelijke rente, maar, zegt de rechter: 

'...dient in ogenschouw te worden genomen dat, gelet op de verhouding tussen de rechter en de wetgever, de (kennelijke) keuze(s) van de wetgever om de box 3-heffing de eerste jaren niet aan te passen hoewel bijvoorbeeld de (reële) rente op Nederlandse staatsobligaties vanaf een bepaald moment lager werd dan 4%, valt binnen de hem toekomende ruime beoordelingsvrijheid, nu immers het percentage van 4 is gebaseerd op een lange-termijnveronderstelling en niet op een korte-termijnveronderstelling'.

Kortom, het is vervelend, maar het is aan de wetgever en de fiscus doet slechts wat de fiscus is opgedragen. Het vervelende hieraan is dat het rentebeleid van de ECB wel eens zeer lang zou kunnen aanhouden, al was het maar omdat het aan het mislukken is. 

Deze belegger krijgt waarschijnlijk dit jaar al te maken met een belastingprecentage van meer dan honderd procent. Dan is er maar een remedie en dat is meer risico te nemen om het daadwerkelijke rendement boven het forfaitaire tarief te krijgen. Gewone spaarders vallen dan in de klauwen van allemaal louche aanbieders en dat kan toch niet de bedoeling zijn.