Obama gaf Trump een kapot Amerika door: verliest elk jaar $ 1.047.400.000.000,00 (1)

All this fake news from the mainstream media. It's great. Het was al maandagmorgen en nu dit nog. Helaas is het geen fake nieuws, maar bittere waarheid. De jaarrekening van de VS (die wordt gewoon opgemaakt, net als die van Shell of de bakker om de hoek) ligt al twee weken op de redactionele leeslijst, nu is hij eindelijk opengeslagen. Wat valt daarin te lezen?

Net als elk ander bedrijf heeft de Amerikaanse regering jaarlijkse inkomsten (groen), die hopelijk hoger zijn dan de uitgeven (rood) maar in elk geval wordt het saldo bijgeschreven bij de vermogenspositie van - in dit geval - een heel volk. Laten we ze elk doorlopen. 

Er zijn maar vier departementen waarvan de jaarlijkse uitgaven groter zijn dan de rente-uitgaven op de staatsschuld. Dat zijn zorg, sociale zekerheid, defensie en veteranenzaken. De lijst is nog een stuk langer, maar gaandeweg zijn het maar kleine bedragen. De brutokosten worden nog verminderd met 'verdiend resultaat', op dat woord komen we terug, maar elke post in de jaarrekening van de overheid maakt verlies en dat is logisch. Zo is er een centraal postbedrijf, dat voor $ 77 miljard aan kosten maakt voor personeel en kostuums en wagens voor postbodes. Aan de verkoop van postzegels verdient het postbedrijf $ 70 miljard en het negatieve verschil gaat de begroting in. Tellen we zo de net cost op, dan blijkt dat het $ 4.404,4 miljard om een jaar lang de Amerikaanse overheid draaiende te houden. 

Elk jaar komt er geld binnen dankzij belastingen, douanerechten en zo nog wat posten. Het woord 'earned revenue' impliceert dat een bate wel wordt geboekt maar nog niet op de rekening staat. Als een belastingplichtige in 2016 bijvoorbeeld een afspraak maakt om in 2016 en 2107 in 24 maandelijkse, gelijke termijn een belastingschuld van $ 24.000 af te lossen, dan komt er in 2016 slechts de helft van dat bedrag binnen maar we boeken het hele bedrag in dat jaar. Dat klinkt optimistisch, maar voor bedrijven gelden soortgelijke regels voor het nemen van winst. 

Het zo berekende resultaat is bijna precies $ 1 biljoen lager dan de uitgaven. Dat verschil wordt op de balans gezet en die nadert de $ 20 biljoen, oftwel $ 20 duizend miljard. Zoals we eerder schreven zit de Amerikaanse regering nu op dat punt. Deze jaarrekening betreft namelijk een boekjaar dat in september eindigt, dus de hierboven genoemde staatsschuld ($ 19.292 miljard) werd op de laatste dag van september van vorig jaar aangetikt. In januari van 2017 werd de $ 19.899 miljard aangetikt dus in dit tempo zal het volgende overzicht van de Amerikaanse staatsschuld de magische grens van de twee met dertien nullen hebben aangetikt. 

Dat levert wat vragen op. Als er een resultatenrekening en een cashflow-statement zijn, heeft de Amerikaanse regering dan ook een balans (ja) en hoe ziet die eruit? Is er een accountant die over zulke bedragen een controleverklaring durft af te geven? Heeft het met zoveel schuld dan zin om oorlog te voeren, dat levert een mooi excuus op om rentebetalingen te staken? En wat gaat/wil/kan opvolger Trump hieraan doen, of vindt hij het prima en gaat hij hetzelfde doen? Komen we allemaal. Voor nu is het leuk geweest en sluiten we af met een filosofisch dingetje. Er wordt wel eens gesteld dat meer schuld maken goed is, anders knijpen we de economie alleen maar af.

De schuld zou op lange termijn dus in het tempo van de economische groei mogen toenemen. Alleen neemt de staatsschuld (blauwe staafjes) altijd harder toe (weergegeven door de rode lijn) dan de gemiddelde economische groei van zo'n drie procent (groene lijn). Er is elk jaar wel een reden te bedenken om meer schuld te maken: oorlogje hier, omgevallen bankje daar. Obama slaagde er zelfs in om de schuld in twee termijnen te verdubbelen. Dat betekent dat de één president net zoveel schuld maakt als al zijn voorgangers in ruim twee eeuwen bij elkaar opgeteld. Dat is iets om over na te denken.