ECB komt met groeicijfers maar dat is wel een beetje creatief boekhouden

En waarom dan wel? De ECB komt met een persbericht waar u op had kunnen wachten. Europa staat aan de vooravond van een reeks cruciale verkiezingen, dus het is tijd voor goed nieuws en de centrale bank blijft niet achter. 

In Frankfurt rolt het gatis geld uit de printer maar dat wist u al. Mag helemaal niet, werkt ook niet, al schijnt dat niet uit te maken. Die 'monetiare verruiming' is er sinds begin 2014, dus het zou fijn zijn als er dan een grafiekje bij te toveren is dat er opbeurend uitziet. En ziedaar.

De leningen aan niet-financiële instellingen (NFI) is een belangrijke statistiek. Als de ECB geld bijdrukt en uitleent aan banken, dan bestaat de theoretische mogelijkheid dat die banken het vervolgens weer bij de ECB zelf stallen. Er is dan wel nieuw geld gemaakt dat uitgeleend kan worden, als dat tussen private en centrale banken heen en weer klotst, bereikt het de samenleving nooit en komen er geen banen en groei. Daarom: kijkt u niet naar de hoeveelheid extra geld, maar naar het deel dat ondernemers ook echt bereikt, dus de balansen van de banken daadwerkelijk verlaat. Dit overzichtje staat al op pagina één en verdraaid, er is een opgaande lijn. 

Het vervelende aan dit plaatje is dat het een relatieve verandering betreft die om het nulpunt schommelt. Door de schaal vervolgens heel dicht bij dat nulpunt te brengen, lijkt het alsof er een enorme mutatie is terwijl de variabele zelf niet of nauwelijks verandert. Verder is het bouwen van grafieken op een beperkte x-as ook gevaarlijk, want het zou kunnen dat een verlenging van de x-as een heel ander beeld geeft. En verdraaid

Sinds de banken na 2008 aan het verkruimelen zijn, daalt de hoeveel krediet dat beschikbaar is voor bijvoorbeeld MKB'ers en daarom hoort u mensen klagen dat er wel groei is 'maar ze het niet voelen'. De hoeveelheid beschikbare leningen aan NFI's is laag, historisch laag, ver onder het optimum van 2007 en groeit niet door het expansieve beleid van de ECB, ondanks alle risico's die bij het laatste horen. Naar maar waar.