Nederland 'islamiseert' niet door 'massamigratie' van 'partijkartel', Geert en Thierry: dat is kwalijke opruiing

De shoarmaboer van uw favoriete redacteur is onderdeel van een 'complot' van 'het partijkartel' om Nederland te 'islamiseren'. Het is hem (nog) niet gevraagd, maar hoe groot is de kans dat dit klopt? Anders gezegd: is de aanwezigheid van Achmed in onze hoofdstad een doelbewuste opzet om Nederland ingrijpend en onherroepelijk van de identiteit te beroven, of migreren mensen om economische redenen en liggen er in de buurt van Europa nu eenmaal veel landen waar mensen in de islam geloven? Laten we eens kijken naar de droge feitjes en cijfertjes achter de tsunami van mohammedanen die Nederland avondland existentieel bedreigen. Of niet. 

Want dat zijn we de termen die gebruikt worden bij campagnes voor de aanstaande verkiezingen. Een asielzoeker is geen individu maar een verschijnsel, waardoor Nederland 'islamiseert'. De PVV is er helder over dat een asielzoeker onderdeel is van een sociaal verschijnsel waarbij dit land dus een soort Saudi-Arabië wordt. 

Gezinshereniging
Het Forum voor Democratie (FvD) gebruikt soortgelijke termen, in een adem met feiten en cijfers ('€ 20.000') die op deze website te vinden zijn. Daarna volgt er iets over de parlementaire enquête (PE) naar de euro (die komt er alleen 'als Wim Kok is overleden, zo werkt het partijkartel') en daar klopt echt niets van, dat is in de spanning van het moment verzonnen. De PE duurt volgens sommige politici te lang, meerdere jaren, om er op korte termijn oplossingen uit de destilleren voor problemen die zich dit jaar al gaan aandienen, daarom is er voor een versnelde route gekozen. Maar dat staat los van het wel of niet in leven zijn van oud-politici. Als er op bijeenkomsten met dergelijke onzin wordt gestrooid, klopt dat van die islamisering dan nog wel? Moeten we echt bang zijn? Het is immers bon ton om te zeggen dat 'immigranten ons overspoelen', waarbij het vaak om moslims gaat. 

Dat is waar, niet waar, maar vooral ook niet waar. Het klopt dat er in enig jaar sprake is van honderduizenden migranten en in 2015 kwamen er bijna 50.000 immigranten uit Azië. Gezien de herkomstlanden zijn dat - waarschijnlijk, we kunnen niet in iemands hoofd kijken - moslims. Het gaat hierbij om een verdrievoudiging in een paar jaar dus dat ziet er alarmerend uit. In het laatste filmpje wordt op de helft ook nog eens genoemd dat er zoiets is als gezinshereniging, 'dus dat aantal mag keer drie'.

Er is wat op die cijfers af te dingen. Ten eerste is in een normaal jaar de immigratie uit een land als Polen groter dan de complete migratie uit een heel continent met veel moslims opgeteld en Polen zijn niet echt islamitisch te noemen. In 2015 is het anders maar dat komt door de oorlog in Syrië. Dat is dus geen langdurige trend die het gevolg is van 'beleid van het partijkartel', integendeel. In de jaren '90 was er in Joegoslavië sprake van emigratie naar Nederland maar die stopte toen de oorlog voorbij was, waardoor het problematische aspect van die immigratie ook verdwijnt. Tenminste, problematisch: alleen als u mensen al als 'problematisch' zou willen zien maar dat terzijde, dit is een cijfertjeswebsite, we doen niet aan gevoel. 

Ten tweede is er sprake van immigratie, maar ook van emigratie. Laten we ons beperken tot de favoriete vakantielanden van een Wilders en kijken hoeveel mensen er uit die landen 'binnenstromen'. 

Dertigduizend mensen, dat is niet niks. Het komt in de buurt (ruim de helft) van het genoemde cijfer uit het filmpje. Alleen verstoort de oorlog in Syrië het beeld, omdat deze een incidenteel karakter heeft. Voor Eritrea geldt - ongeveer - hetzelfde. Als we deze landen uit het beeld weglaten zien we een trend die haaks staat op de doemscenario's van de shoarmahaters.

De immigratie neemt af. Dat komt omdat gezinshereniging onmogelijk is gemaakt. Onder hele volksstammen leeft het idee dat Ali even naar Nederland komt, een uitkering ritselt en de hele familie laat overkomen. Maar zo werkt het niet. Het overgrote deel van in Nederland woonachtige moslims hebben Turkse of Marokkaanse roots. In deze kringen is, of was, het gebruikelijk om een partner in het land van herkomst te zoeken: dat is de zo gevreesde gezinshereniging waar Baudet ook duidelijk naar verwijst. 

Deze volgmigratie (die inderdaad schadelijk zou zijn want dan begint de integratie weer van voren af aan) bestaat alleen niet meer. Tot 1996 was het inderdaad vrijheid blijheid, konden migranten vrij onbeperkt naar Nederland komen en werd er niet gesproken over integratie. In 1999 starrte de discussie (nota bene vanuit Brussel) en in 2003 was het voor lidstaten mogelijk de toestroom van nieuwkomers te beperken. In 2005 kwam Rita Verdonk (VVD, 'kartelpartij') namelijk met een strengere inburgeringswet

Politieke concurrentie
Die stelde niet alleen eisen aan oudkomers maar ook aan nieuwkomers. Sindsdien is het niet mogelijk om zonder toekomstperspectief naar Nederland te komen en dat verklaart de harde afname van het aantal immigranten uit bijvoorbeeld Marokko. Bij een even grote populatie nieuwkomers zou integratie of assimilatie een stuk makkelijker kunnen gaan, als er niet allemaal schreeuwende partijen met verkeerde angstbeelden over de shoarmaboer komen. Immigratie uit moslimlanden neemt namelijk hard af, dat is gewoon een feit

Omdat het een VVD'er was die de immigratie aantoonbaar kon doen afnemen zitten de politieke concurrenten met een probleem. Als het 'partijkartel' niet faalt (en dat blijkt uit harde cijfers), hoe brengen we de gevestigde partijen dan toch in diskrediet als het om immigratie gaat? Door met alternatieve (dus foute) feiten te komen natuurlijk, dat is de enige mogelijkheid. 

Maar er is meer, namelijk emigratie. Het CBS houdt bij hoeveel migranten er uit een land komen, maar ook hoeveel er terugkeren naar hetzelfde land, de emigratie. Om de omvang van 'de tsunami' van moslims te meten zou het redelijk zijn om de emigratie van de immigratie af te trekken, zodat er een saldo ontstaat. Bij Turkije zien we iets bijzonders. Door het Verdonk-effect daalt de instroom, maar aan de emigratie verandert niets. Het gevolg is dat het migratiesaldo krimpt en in 2013 zelfs negatief wordt. Het is maar de vraag of we hier blij van moeten worden want er is ook in deze mensen geïnvesteerd en waarom ze precies vertrekken is ook niet helder, maar de totale hoeveel in Nederland aanwezige mensen met Turkse roots krimpt. Als migratie een bedreiging is voor land, kan er nooit sprake zijn van een onomkeerbare existentiële bedreiging, als deze kan krimpen.

Het angstbeeld van de tsunami van moslims is dus onterecht. Bij Marokko zien we een soortgelijke trend maar is een negatief migratiesaldo nog niet bereikt, al kan dat komen. Bij Turkije is het logisch dat de stijging van het saldo te maken heeft met de oorlog in het buurland, maar het spookbeeld van een onbeïnvloedbare toestroom van moslims die ons naar de apocalypse voeren is niet te rechtvaardigen. 

Somaliërs met bijstand
Natuurlijk is kritiek mooi. Maar mogen de cijfertjes dan wel kloppen? Zo wordt er vaak gesteld dat de migratie van Somaliërs een mislukking is, omdat meer dan de helft linea reactie de bijstand in verdwijnt. Dat is waar. Maar zeg er dan ook bij dat Somalië sinds 2013 niet langer een land is waar we asielzoekers uit opnemen, waardoor het migratiesaldo met dit land verwaarloosbaar klein is

Dat is allemaal het gevolg van een EU die midden jaren '90 doorkreeg dat migratie zonder beperkingen en integratiebeleid onwenselijk is, waardoor lidstaten in 2003 het recht kregen migratie aan eisen te onderwerpen, die op nationaal niveau te organiseren zijn. In 2005 kwam er daadwerkelijk een wet die eisen stelde aan nieuwkomers en het effect is statistisch gezien meetbaar, zoals u hierboven kunt zien. Het bestaande politieke bestel, waar we op deze site ook vaak kritisch over zijn, mag prima op de korrel worden genomen en integratieproblemen moeten zeker niet onder het tapijt worden geschoven. Maar als iets wel - redelijk goed - wordt geregeld dan mag dat ook genoemd worden, eerlijk is eerlijk.

Er is geen sprake van een complot tussen het partijkartel en de EU, waardoor de 'EU-dictatuur' Nederland 'islamiseert' met 'een tsunami van asielzoekers' die 'door gezinshereniging eigenlijk drie keer zo groot is'. Uit electorale overwegingen wordt er dus in apocalyptische bewoordingen geschermd met problemen die eigenlijk niet bestaan maar wel een oplossing voor moet worden aangewreven. Vervelend, want een stem op dergelijke partijen verdwijnt in het niets, aangezien een verkeerde analyse van een probleem nooit tot een werkbare oplossing kan leiden: bij Gloria Wekker van Artikel1 van Sylvana Simons is het niet anders. De oplossing die Baudet en Wilders zoeken bestaat namelijk al, sinds 2005. Heeft er iemand een baantje nodig?