Erdogan dreigt Nederland de moeder met sancties maar zonder ons is Turkse economie bankroet

Een Turkse Karabash blaft wel, bijten is iets anders. Als mannen op een mix van adrenaline en testosteron gaan draaien dan is dat vaker een teken van zwakte dan van iets anders. Slaat u de bijbel of de koran maar na op uw favoriete dooddoener. Feit is dat de Turkse President Recep Erdogan Nederland zou hebben gedreigd met sancties, naar aanleiding van het incidentje met een uitgezette minister maar daar kan bij beter niet eens aan denken: dan is hij morgen blut. Voor onze eigen Rutte is dit weer een mooie gelegenheid om ballen te tonen dus volgens ons is dit meer een paringsdans dan iets anders.

Erdogan heeft een referendum uitgeroepen, wat neerkomt op meer macht voor hemzelf. Wat leden van zijn kabinet wilden onder Nederlandse Turken campagne voeren maar dat mocht niet van onze regering, waarna onze steden en kranten opgesierd werden met wat relletjes en scheldpartijtjes. Erdogan is uit op sancties tegen Nederland maar dat zou niet echt slim zijn.

Turkije is een beetje het Griekenland van West-Azië. Sinds Erdogan aan de macht is, verdubbelde het inkomen van de gemiddelde Turk. Helemaal mooi. De schuld van het land is echter verviervoudigd, wat wil zeggen dat het hier voor een groot gedeelte om consumptieve schuld gaat en dat is niet gezond, zagen we vorig jaar. In een gemiddelde maand is de import van Turkije een kwart of een derde hoger dan de export en dat geld moet ergens vandaan komen. Uit Ölanda misschien?

Europese investeringen in Turkije (data: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, opklik voor groot)

Nederland is de grootste externe investeerder in Turkije. Dan zou het toch beter zijn om iets betere relaties te onderhouden. Van deze jaarlijkse buitenlandse investeringen van € 4,3 miljard komt bijna een kwart voor rekening van Nederland. Buiten Europa weet Turkije slechts € 2 miljard op te halen dus de relatie met Europa is cruciaal. 

Europese buitenlandse investeringen in Turkije (data: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)

De bereidheid van het buitenland is afhankelijk van macroeconomische factoren (de kredietcrisis is zichtbaar) en verder maken investeerders beslissingen op basis van het zakelijke klimaat. De oorlogen in de buurlanden helpen daar niet bij, maar een president die verbaal het Ottomaanse Rijk aan het herbouwen is ook niet. Kunnen buitenlanders straks hun lokaal gemaakte winsten nog wel terugboeken? Dat soort onzekerheden is slecht voor de instroom van foreign direct investments (FDI).

Alle buitenlandse investeringen in Turkije (data: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)

De rest van de wereld volgt het beeld van Nederland (ok, andersom kan ook). Als Erdogan sancties tegen Nederlandse bedrijven instelt, dan is de kans groot dat dat een flinke klap voor het imago van zijn land betekent en daarmee de bereidwilligheid van Nederlandse én andere partijen om in Anatolië te investeren. Sancties zijn dus grootspraak. 

Dat brullen doet Erdogan al een jaar of twee. Weet u nog dat hij deze Russische bommenwerper uit de lucht schoot, in Syrië? Sindsdien is het Russische toerisme ingestort. Het zijn er in 2016 nog maar 800.000, een daling van 80 procent in slechts een jaar. Dat probeert hij nog wat te compenseren met bezoekers uit andere CIS-landen (de voormalige Sovjet-Unie) maar dat lukt dus niet erg. Van Russische toeristen wordt eigenlijk niemand blij maar Erdogan heeft ze nodig. Daarom is het voor Oekraïners sinds gisteren mogelijk om zonder controle naar de Turkse Rivièra te reizen. Maar al met al is dit een harde klap voor de Turkse economie. 

Toeristen uit CIS-landen naar Turkije (data: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası)

Sinds Erdogan de macht overnam, rond eeuwwisseling, hangt het land aan elkaar van buitenlands geld. Dat kan wel, zolang iedereen elkaar maar vertrouwt. Dan helpt het niet Nederland te provoceren, met sancties te dreigen en bloksnorren op de beeltenis van onze MinPres te tekenen, laten we eerlijk zijn. 


Daarom is dit allemaal wapengekletter, vlak voor Nederlandse en Turkse verkiezingen. Want waar het echt over gaat, daar heeft niemand het meer over. Door de economische belangen (want Nederlands geld dat in Turkije uitstaat is wel degelijk ons belang) zal dit conflict toch nooit echt escaleren. Het is als een schijngevecht in het dierenrijk, bij gorilla's bijvoorbeeld. Hoop geschreeuw, gedoe, met pollen gras gooien en op de borst kloppen maar tot echt bloedvergieten komt het zelden. Dat zou geen van beide partijen zich kunnen veroorloven en eigenlijk is dat best een fijne gedachte. 

Een beter argument voor meer vrouwen in de politiek hadden Erdogan en Rutte niet kunnen geven, dat is de enige uitkomst van dit akkefietje. Pizza sucuklu iemand?