Oekraïne krijgt miljarden van Europese christenen (Merkel) 'om snel lid EU te worden'

Niet vergeten: elk weekend even op de Facebook-pagina van de President van Oekraïne kijken, deze Petro Porosjenko. Weet u nog dat we dat referendum hadden over het associatieverdrag met Oekraïne, een verdrag dat vooral geen opstapje naar lidmaatschap van de EU was? En dat het land geen extra geld zou krijgen?

Strikt genomen klopt het wat onze MinPres hier zegt, in de juridische zin van het woord. Een verdrag kan niet regelen dat een land lid wordt, een nieuwe lidstaat moet de wetgeving van het zogeheten acquis overnemen. Dat zijn de 35 artikelen met wetgeving die een kandidaatlid moet accepteren. Met het overnemen van dat acquis zou een land geschikt moeten zijn voor lidmaatschap van de EU, waarna de overige leden alleen nog hun akkoord hoeven te geven. Het acquis is een soort toelatingsexamen. 

Nu vielen ons drie dingen op. Ten eerste bevat het verdrag dezelfde artikelen van het acquis, maar dan in een andere volgorde. Zo is artikel 145 van het verdrag hetzelfde als artikel 4 van het acquis, de kandidaat en de EU moeten vrij verkeer van kapitaal regelen. Dat is een heel slecht idee maar dat terzijde. Ten tweede wordt 'acquis' - en dat is dus echt een hint naar lidmaatschap - 23 keer genoemd in het verdrag dat niet over lidmaatschap gaat. Waarom staat het er dan in? Ten derde heeft het Europees parlement een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat dit verdrag niet het einde van de integratie is (gaat u naar 47:30). 

Als het niet over lidmaatschap gaat, waarom wordt het dan zo vaak genoemd? Dat is op zijn minst verwarrend. Alles aan het verdrag ruikt naar lidmaatschap van de EU voor Oekraïne, maar strikt genomen is het dat niet. Een 23-voudige, exclusieve Tinderdate is strikt genomen geen relatie als u zich nog niet als partner heeft laten registreren bij de gemeente, al maken die 23 dates het proces wel makkelijker dan bij een willekeurige voorbijganger. Maar juridisch gezien is dit geen relatie. En een land is pas een kandidaat voor toetreding tot de EU als deze de zogeheten artikel 49-procedure ingaat, van het verdrag van Lissabon: daar is toetreding in geregeld. Dit is het tegenovergestelde van de artikel 50-procedure waar de Britten in zitten. 

Het leest wat lastig, maar President Porosjenko heeft met Angela Merkel geborreld, aldus zijn eigen Facebook. In de bijgevoegde link ziet u een document dat hij met EPP heeft opgesteld, dat zijn de Europese Christendemocraten. Daar is Angela Merkel ook lid van, eigenlijk de baas van de EU. De twee staatshoofden hebben dit weekend lekker zitten keuvelen bij een conferentie op Malta. Wat is daar besproken?

Therefore, the European People’s Party urges its members:

...

- to support Ukraine's European integration aspirations and the right of states to independently decide their countries’ future and foreign policy;

- to help Ukraine advance reforms to comply with the Copenhagen membership criteria in line with the Article 49 of the European Union Treaty;

...

Daar is geen woord Swahili bij. Nota bene, het document staat op de site van de EPP op het .eu-domein. Het is authentiek. We zijn lekker bij de neus genomen.