Selçuk Öztürk geeft neveninkomsten met verboden garantie niet op én ontkent Armeense Genocide

Lekker dan, DENK in de Tweede Kamer. Selçuk Öztürk is de voorman en hier horen we hem de Armeense Genocide ontkennen. 

Nu heeft hij ook een vastgoedimperiumpje hendig ingekocht met een mooie ABC-constructie. Stenenboeren slagen er ook vaak in om inkomsten te genereren uit dit soort transacties en dat is vervelend: als lid van de Kamer is er een maximum aan wat men mag bijverdienen. Hoe frommelen we dit geld uit de boeken? Zoals Öztürk het doet. Maar zet het allemaal alleen niet op uw eigen huisadres, Heer Özturk, dat maakt het zo opzichtig.

Goed. De vorige keer zagen we dat de voorman van DENK een hypotheek op zijn huis had van € 1,25 miljoen, bij de Rabobank. Dat lijkt nogal veel te zijn en dat is het ook. Alleen heeft die hypotheek betrekking op zijn woonhuis en de aandelen in de vennootschappen Denk Management en Connect Business. Daarbinnen treffen we voor € 410.000 aan vastgoed aan, waarmee Hotel Asselt wordt geëxploiteerd. Öztürk zwemt in de speculatieve schulden. Dat is Haram en dat is overigens een van de mooie dingen van de Islam: het perkt excessieve kredieten in, en daarmee de speculatieve bubbels die het kapitalisme teisteren maar dat terzijde. 

In het eerste jaar van Hotel Asselt maakt het operationele verliezen bij geen eigen vermogen en contanten. Daarmee is het bedrijf insolvabel in illiquide. Gelukkig geeft de overheid een garantie af van € 280.000 en is Öztürk gered. Dat geeft een ander probleem, want nu hebben we een speculatief vastgoedbedrijf dat dankzij de overheidsgarantie een winstgevende business gaat worden. Hoe combineren we dat met de politiek? Inderdaad.

Overigens stelde een lezer zojuist de vraag waarom een bedrijf enerzijds voor zo'n overheidssteun in aanmerking kan komen, terwijl het aan de andere kant een speculatieve vastgoedpartij kan zijn die zulke grote leningen bij banken kan afsluiten. Dat zit zo. Öztürk heeft twee bedrijven, een heet Denk Management en de andere Connect Business. 

Deze zijn om en om elkaars aandeelhouder, met ofwel Öztürk of (waarschijnlijk) diens neef als directeur. 

Connect Business heeft als primaire aktiviteit het 'ondersteunen en begeleiden van bedrijven die zaken willen doen in Turkije...'. Dat is geen vastgoed, dus hier mag de overheid een steuntje in de rug geven. De stenen zitten bij Denk Management. 

Nu over de inkomsten. Uit de laatste jaarrekening blijkt dat het onderhavige hotel jaarlijks € 70.000 winst maakt (de mutatie in de post 'overige reserves' van 2014 op 2015). Moet Öztürk dat niet opgeven als neveninkomsten in het openbare register voor Kamerleden? Zelf zegt hij het hotel 'op afstand te hebben gezet'. Mooi zo. Maar wie is dan de mysterieuze gelukkige die nu alle winsten op mag strijken, op vastgoed dat bezwaard is met een hypotheek over de baard van Öztürk?

Overigens is dit een mooi moment om het samen te vatten. De stenen zitten in Denk Management, evenals de hypotheek het bezit in het hotel dat jaarlijks € 70.000 winst maakt. Dat mag geen borgtocht van de overheid krijgen, als vastgoedbedrijf, maar Connect Business mag dat wel want dat helpt ondernemers in Turkije. Deze twee vennootschappen wisselen het bezit in elkaar af. 

Het bezit in Connect Business zit in een Stichting Administratiekantoor (STAK). De reden daarvan is dat een stichting in Nederland geen jaarrekening hoeft op te maken. Zodoende kan de begunstigde in de luwte opereren, zonder dat allemaal vervelende journalisten in haar of zijn financiën zitten te wroeten. Om dat te laten slagen is het wel slim om de STAK niet op het eigen thuisadres te vestigen. Ergo, Özturk krijgt volgens ons alle winsten uit het hotel als neveninkomsten bovenop zijn salaris maar dat geeft hij als zodanig niet op en dat is niet netjes. 

Er is nog een sterke aanwijzing dat Öztürk wel de begunstigde van deze winsten is (en het hotel dus niet 'op afstand' heeft gezet) en dat is de oprichtingsakte van de stichting zelf. 

Ergo: Öztürk neemt een enorm speculatief risico, laat de overheid het garanderen, pakt de winsten via een doorzichtige STAK-constructie, geeft de neveninkomsten niet op bij de Kamer maar leest anderen wel constant de les over racisme en dies wat meer zij. Daarom, lekker dan.