Kurzgesagt deelt standpunt 925: maak die Europese Unie af of breek hem op

Opmerkelijk: Kurzgesagt kent u als het progessieve Duitse bureau dat met filmpjes een optimistisch mensbeeld verspreidt. Zo maakten ze het bekende filmpje over vluchtelingen, waar helaas niet veel van klopt. 

Meestal zijn optimistische progressievelingen - met alle respect - hard voorstander van méér EU. Helemaal mooi, maar die unie zit in een existentiële crisis. Als onze politiek leiders zo dolgraag Europees willen integreren, dan brengt dat onvermijdelijk plichten met zich mee. Een gemeenschappelijke munt vergt een centrale herverdelende macht, open binnengrenzen zijn onbeheersbaar als er geen centraal orgaan komt dat de buitengrenzen gaat bewaken. Voor beide aspecten is een forse mate van overdracht van soevereiniteit nodig en het gevoel van solidariteit dat daarvoor nodig is, ontbreekt wellicht in Europa. Daar komen al die problemen vandaan en daarom is het nodig om keuzes te maken, was ons standpunt. 

Kennelijk zien anderen dat ook zo.