Welkom in de Quote 500, Henry Keizer (VVD'er is met € 50 miljoen veel rijker dan u dacht)

Lekker bezig, VVD. Nu ligt de voorzitter van de partij onder vuur, omdat deze Henry Keizer zich heeft verrijkt ten koste van een groep oudjes. Door een bedrijf te kopen waar hij zelf directeur was kon hij een zeer gunstige inkoopprijs bedingen en verdiende hij in een dag miljoenen. Het lijkt een beetje op wat die Russische en Oekraïense oligarchen doen, maar dan met een crematieketen, een soort McDood. Het hele verhaal leest u op FTM, maar er zit een addertje onder het gras. 

Volgens FTM kocht Keizer als directeur van een vereniging die crematie mogelijk maakt, de winstgevende krenten uit de pap, voor slechts € 12,5 miljoen. De boekwaarde daarvan bedroeg echter meer dan € 31 miljoen, maar waarschijnlijk heeft Keizer zich nog veel meer kunnen verrijken.

Omdat De Facultatieve nu een winstgedreven particuliere vennootschap is, zou directeur Keizer deze weer kunnen doorverkopen tegen martkwaarde.

McDood
Dat laatste cijfer ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat een crematiebedrijf vanuit financieel oogpunt een uitermate gunstige bezigheid is. Het is de enige sector met een gegarandeerde afzet, want iedereen gaat dood. Daarmee is de omzet bijzonder nauwkeurig in te schatten, dat is prettig plannen. 

Het CBS rekent voor hoeveel mensen per jaar sterven., dat zijn er een kleine 150.000. Omdat Nederland aan het vergrijzen is, zal er op korte termijn een groei zijn in het totale aantal overledenen. Uiteindelijk neemt die groei af, als de vergrijsde bevolking minder kinderen baart die uiteindelijk ook weer zullen overlijden.

Omdat de combinatie van een hogere levensverwachting en minder kinderen uiteindelijk zorgt voor een afname van de autochtone bevolking, daalt de totale bevolking als deze niet wordt aangevuld met immigratie. Omdat dat dat een kwestie van beleid is, negeren we die onzekere factor. Het CBS heeft prognoses gemaakt voor de toename van het aantal sterfgevallen in stappen van vijf jaar. Zoals gebruikelijk bij een financieel model, rekenen we die terug naar een compounded annual growth rate (CAGR) per jaar, de lijn in deze grafiek.

Cremeren is dus een aantrekkelijke business. Behalve het verbranden van lijken moeten ze ook vervoerd en opgebaard worden en ook in aanverwante zaken zit omzet, denkt u aan verzekeringen en grafzerken. De crematoria van deze McDood worden gefinancierd met laagrentende leningen, omdat er onderpand voorhanden is dat de bank graag accepteert. Immers, er moet en zal gecremeerd worden.

Magere Hein
Uit de jaarrekening van De Facultatieve blijkt dat deze op een omzet van bijna € 100 miljoen een winst van bijna € 5 miljoen maakt (opklik voor groot). Daarvan is 51 procent voor Keijzer, directeur én grootaandeelhouder. 

Laten we hier eens een discounted cashflow model (DCF) van maken. Daarvoor pakken we de genormaliseerde omzetcijfers over de afgelopen vier jaar, als percentage van de omzet.

Die neemt toe met de genoemde groei in de sterftecijfers plus de inflatie en een kwart procent, omdat De Facultatieve marktleider is. We nemen een dividendpercentage van 75 procent, waarvan iets meer dan de helft voor Keijzer is. De risicovrije rente staat hier op twee procent (en niet op 0), omdat de reële kasstromen (dus gecorrigeerd voor inflatie) moeten matchen met de verdisconteringsvoet. De beta is 0,93 omdat de grootste beursgenoteerde begrafenisondernemer dat getal laat zien. Gegeven de zekerheid van de afzet op termijn (dankzij Magere Hein) is het logisch dat deze onder de 1 ligt. 

Het dividend dat Keijzer dan per jaar uit De Facultatieve kan trekken zonder toekomste groei in gevaar te brengen neemt toe van € 3,7 miljoen naar € 9,4 miljoen in 2044, de overige jaren zijn onzichtbaar gemaakt. Als we die kasstromen verdisconteren blijkt dat de Facultatieve eerder bijna € 100 miljoen waard is. Met het aandelenpakket van Keijzer zit hij ruim boven de ondergrens van de Quote 500. Goed bezig!

Of Keizer het bedrijf wel of niet verkoopt maakt voor het model niet uit, want als hij de aandelen in bezit houdt stromen de dividenden op den duur binnen en wordt hij ook multimiljonair. Rommelen in het model kunt u hier zelf doen, veel plezier ermee. dcf_henry_keijzer.xlsx