Zoon van Henry Keizer faciliteerde belastingontwijking met Britse kamerplantfirma's

Bij het speuren naar een Britse club die schimmige buitenlandse partijen een vluchthaven voor hun foute geld biedt, komen we onvermijdelijk bij Quaedvlieg uit Den Haag terecht. Dit trustkantoor ging kapot omdat het een boete kreeg van € 385.000 wegens het overtreden van de trustwetgeving.  

Bij een kamerplantfirma gebruikt een bedrijf een buitenlandse vennootschap om lokaal gebruik te maken van fiscale voordeeltjes en privacywetgeving, u kent het principe van 925. Omdat de fiscus argwaan krijgt bij Nederlandse kantoren die feitelijk leeg zijn, regelt een trustkantoor naast een kamerplant ook neppersoneel, om de schijn van een echt bedrijf hoog te houden. Vervolgens kan een buitenlands bedrijf in een ander land belasting ontwijken of ontduiken, roofkapitaal aanhouden of soms zelfs sancties ontlopen. Quaedvlieg is, of was, zo'n trustkantoor, totdat DNB het de nek omdraaide met een megaboete. Dit bedrijf werkte zonder vergunning, waardoor de hieronder getoonde Olaf Strasters tot een onvoorwaardelijke celstraf van acht maanden is veroordeed. En bij dit Quaedvlieg zien we niemand minder dan Pieter-Jan Keizer, de zoon van voormalig VVD-voorman Henry Keizer op de loonlijst staan. Het is een ondernemende familie, die van de Keizertjes.