Roda JC technisch failliet, niet transparant en eigenaar zit in de bak: zien we volgend seizoen niet meer terug

Voetbal. Leuk. Het probleem met het huidige entertainment-gedreven tijdperk is dat Westerse samenlevingen een overdreven preoccupatie hebben met simpel vermaak, om geen aandacht te hebben voor prangender zaken. Zo kan het gebeuren dat gesubisideerde voetbalclubs miljoenen betalen aan jonge spelers, terwijl onderwijs en defensie worden stukbezuinigd. Uiteindelijk maken die clubs enorme exploitatieverliezen en zijn ze afhankelijk van foute types met vage constructies die het vertrek uit de Eredivisie steeds een seizoentje uitstellen. Voor Roda JC zal dit de laatste keer zijn geweest. 

De Limburgse club heeft een Russische geldschieter gevonden, is de officiële lezing. De 35-jarige Rus Aleksei Korotaev was ooit schoonspringer maar runt nu een beleggingsfirma vanuit Dubai, genaamd AK Investments Holding. Korotaev beloofde Roda JC binnen vijf seizoenen in de Champions League te krijgen maar dat is wellicht wat te ambitieus. Naar eigen zeggen trapt Korotaev wat op de rem om met die ambities niet teveel druk op de ploeg te leggen, maar een blik op de jaarrekening van de club geeft een ander beeld. 

Kennelijk is Korotaev in februari al gearresteerd in Dubai, omdat hij ongedekte cheques heeft uitgeschreven. Volgens dit bizarre statement op zijn eigen website is hij er echter ingeluisd door zakenpartners tegen wie hij zelf ook aangifte heeft gedaan. Het lijkt erop dat de autoriteiten in Dubai niet onder de indruk zijn, want kennelijk mag hij niet op borgtocht vrij. In de regel is men dan bang voor recidive, of beter nog, vluchten. Dat past niet in het beeld van een succesvolle belegger die even miljoenen uit zijn zak tovert om de Champions League naar Limburg te krijgen: een ongedekte cheque uitschrijven is gewoon een pauperstreek. 

De jaarrekening van Roda JC BV wordt niet gepubliceerd. Er is wel een bestuursverslag met onderdelen uit de jaarrekening, maar het hele document wordt niet gepubliceerd. De accountant van BDO moet er een beetje omheen draaien: er is wel een jaarrekening (die hij kennelijk heeft gezien) maar niet alle 'informatie' daaruit wordt dan ook meteen bekend gemaakt. Zo ontbreekt de toelichting in zijn geheel. 

Roda JC maakt forse verliezen: vorig jaar ging het om de helft van de omzet. Dat is minder knap dan de prestatie van Vitesse, maar toch. Die verliezen gaan van het eigen vermogen af, dat kan worden aangevuld met een extra storting door de aandeelhouder: Korotaev dus. Omdat de toelichting op de jaarrekening ontbreekt, is het onmogelijk om vast te stellen of hij dat ook echt heeft gedaan. 

Ondanks de 'investering' van Korotaev is de balans van Roda JC nauwelijks groter geworden, bij Vitesse was de storting wel zichtbaar. Het negatieve eigen vermogen van € 8,5 miljoen komt in het laatste seizoen wel dicht bij de nul, maar die mutatie komt compleet overeen met beweging in 'langlopende schulden' en 'schulden aan participanten'. Ook ontstaat er een post 'vorderingen op participanten'. Dat betekent dat Korotaev kennelijk wel een toezegging heeft gedaan om te storten (maar dat net als bij die ongedekte cheque dus niet heeft gedaan) terwijl er verder wat geschoven is in de verhoudingen tussen de aandeelhouders en de welwillende verstrekkers van lange leningen. Wat daar precies is gebeurd blijft een vraagteken, want Roda JC houdt de toelichting op de post 'eigen vermogen' lekker geheim. Mooi is dat. 

Geld storten om de Champions League te halen is evenwel niet gebeurd, want de post 'liquide middelen' stijgt met € 2 miljoen. Dat kan geld van Korotaev zijn, maar ook van de andere participanten: er is namelijk een schuld aan deze groep gekomen en het bestuursverslag heeft het over een meervoud. Er heeft niemand genoeg geld gestort om de Champions League te halen, Korotaev ook niet, dus dat was een loze belofte. 

Aangezien dat bedrag er in een gemiddeld seizoen al doorheen is gedraaid, Roda JC ruzie heeft met de KNVB over het niet correct en tijdig aanleveren van financiële informatie, de mutatie in het eigen vermogen een kwestie van intern schuiven is en Korotaev langdurig op water en brood zit valt niet in te zien hoe Roda JC een volgend seizoen in de Eredivisie kan financieren. Misschien is het tijd om de spelerssalarissen naar een redelijker niveau te trekken, een waar de club niet aan onderdoorgaat.