SocGen boekt een vijfde minder winst (is nu nog maar € 20 miljard ondergewaardeerd)

Ja, verse bancaire kwartaalcijfers! Société Générale is met een balanstotaal van ruim € 1.000 miljard bijna de grootste bank van Frankrijk, maar winnaar als het om het gebruik van de accent aigu gaat. In het eerste kwartaal daalde de winst met 19,2 procent naar € 747 miljoen, wat hartstikke goed nieuws is. Waarom?

SocGen had nog een geschil met het staatsfonds van Libië, een akkefietje uit 2007. Daar komen we op terug. Uiteindelijk is er geschikt voor € 963 miljoen, wat ook in deze cijfers is opgenomen. In het afgelopen kwartaal is er € 350 miljoen aan de voorziening voor juridische geschillen toegevoegd, dus zonder deze eenmalige post is er juist sprake van een toename van de winst. Het lijkt er dus op de SocGen een prima bankje is.

Toch is er ook bij deze club sprake van een heftige onderwaardering. Bij Deutsche hadden we gezien dat de beurskoers gelijk is aan de helft van de boekwaarde van het eigen vermogen, wat betekent dat beleggers het aandeel alleen durven te kopen als ze 50 procent korting krijgen. Dat is raar, als we uitgaan van een gezond bankwezen. SocGen heeft een boekwaarde van het eigen vermogen van € 61 miljard, verdeeld over 807 miljoen aandelen. Een redelijke prijs voor een aandeel SocGen is dus minstens € 75, namelijk het eerste getal gedeeld door het laatste. 

De koers schommelt de laatste maanden rond de € 50, een derde te laag dus. Vorige zomer stond deze nog op € 28, bijna twee derde te laag. 

Daarom herhalen we de conclusie uit het Euro Evangelie nog maar eens: ons bankwezen is niet stabiel. Een bank waarvan het aandeel ver onder de boekwaarde noteert is niet gezond. De markt (met daarin de mensen die er echt verstand van hebben) gelooft niet dat als we de bezittingen verkopen, er genoeg geld overblijft om de schulden af te lossen en de getoonde boekwaarde tevoorschijn te toveren. De waardering van die bezittingen is dus veel te optimistisch, wat overeenkomt met de verwachting van veel insiders die we spreken dat we aan de vooravond staan van een nieuwe crash. Weet u dat vast.