Verzekeraar Conservatrix (van 'Bloedbroeders') maakte teveel verlies, gedwongen verkocht

Dat is een vrij droog berichtje, beste woordvoerders van DNB. Verzekeraar Conservatrix is gedwongen overgedragen aan een andere partij. Het bedrijf uit Baarn probeerde die actie te traineren met een rechtszaak maar dat mislukte dus mooi. Het laat zien dat de eigenaars waarschijnlijk lang niet zo rijk zijn als gedacht. 

Dit bedrijf is (of was) eigendom van de broers Henny, bekend van de Baarnse Moordzaak. Het duo vermoordde in 1960 een vriendje dat toen veertien jaar oud was: Boudewijn en zijn broer Ewout waren toen zeventien en vijftien jaar oud. Het lichaam werd verstopt maar anderhalf jaar later toevallig ontdekt en de broers kregen na een rechtszaak in 1963 negen jaar cel: hier zien we Boudewijn voorgeleid worden.

De moord werd gepleegd in de villa die nu dient als kantoor van de verzekeraar, duidelijk een gevalletje van een kantoorpand met een verhaal. U kent de film 'Bloedbroeders' wellicht. Let wel, die is gebaseerd op de gebeurtenissen en is geen compleet correcte weergave van de gebeurtenissen. Uit ervaring weet ondergetekende dat de broers al snel hun advocaat inschakelen bij publicaties over die zaak, dus het is maar gezegd.     

Goed, de cijfers. Volgens DNB had Conservatrix niet voldoende eigen vermogen meer en dat kan goed kloppen, als we naar de laatste jaarrekening kijken (2013). 

Volgens dit handige meerjarenoverzicht slaagt de verkeraar erin de omzet in vijf jaar te laten verdubbelen, terwijl de verliezen wel fors toenemen. Conservatrix koos ervoor een deel van de verkochte verzekeringen onder te brengen bij een herverzekeraar, wat normaal is in deze business. Daarmee kan een verzekeraar de omvang en samenstelling van de portefeuille premiebetalers sturen, waarbij het risico op schade van het herverzekerde deel voor rekening van een derde komt. Die mag de premie innen en de eventuele uitbetaling verzorgen, Conservatrix ontvangt dan enkel een bonus voor het aanbrengen van de klant. 

Over deze periode bedragen de opgetelde verliezen ruim € 17 miljoen. Om het eigen vermogen en daarmee de solvabiliteit niet te hard te laten slinken (een verzekeraar staat als financiële instelling onder verscherpt toezicht) is er onder deze omstandigheden geen andere mogelijkheid dan geld bijstorten. Dat kan door een externe partij gebeuren, maar dan raken de broers invloed kwijt omdat het aandelenkapitaal verwatert. Een andere optie is dat de bestaande aandeelhouders kiepen om het verlies te dekken, dat verdwijnt dan in de agioreserve.  

Bij Conservatrix bedroeg deze precies € 14 miljoen: genoeg om in 2013 de verliezen ('overige reserves' en 'onverdeeld resultaat' opgeteld) te compenseren. Het heeft er alles van weg dat die verliesgevende trend zich heeft herhaald, maar nieuwere cijfers zijn niet gepubliceerd. Wat kunnen we daaruit opmaken?

Als de gebroeders Henny privé over voldoende vermogen beschikken, kunnen ze meer storten om de verliezen te dekken en te werken aan een herstelplan. Het is ook mogelijk dat ze het familievermogen daar niet aan willen riskeren en ze Conservatrix dus feitelijk laten ploffen (wat volstrekt legaal is natuurlijk). Kennelijk is het op het laatste uitgedraaid. Alleen is in dat geval niet in te zien waarom ze in beroep gaan tegen de door DNB voorgestelde herstructurering. De enige verklaring is dan dat ze niet over het vermogen beschikken om de agioreserve significant te stijgen, want anders hadden ze op die manier DNB van het lijf kunnen houden, uitgaande van een intentie om het familiebedrijf tot in lengte van jaren door te laten gaan. Al met al jammer voor de makers van die glanzende glossy: nu zijn ze de enige namen in nationale rijkenlijst met een veroordeling voor moord dus kwijt.