Door en door corrupte oligarchie krijgt vrij verkeer van kapitaal [1/2]

Een campagne over een referendum naar het associatieverdrag (AV) met Oekraïne gaan we niet nog een keertje overdoen, dat heeft geen zin. De kogel is door de kerk.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese commissie, deed het nog eens dunnetjes over. Oekraïne hoort in Europa. Wat bedoelt hij daarmee? Dat had de aardrijkskundeleraar u ook al kunnen vertellen.  

Er zit een persbericht bij dat ingaat op de door onze MP genoemde 'angsten' bij de nee-stemmers van 6 april vorig jaar, het zogenoemde A4-tje van Rutte. Het land wordt niet militair gesteund, het komt niet bij de EU, enzovoort. Klopt dat allemaal wel? Vier nare feitjes die het tegenovergestelde doen vermoeden.

1) Die militaire clausules staan erin en blijven erin

In de tekst van Juncker staat: 'the agreement does not ... offer collective security guarantees or military aid'. Dat was een van de punten die Rutte 'binnen heeft gehaald'. Een vervelende vorm van politiek bedrijven, want in het oorspronkelijke verdrag stond die garantie ook helemaal niet. Die is al afgegeven in 1994, het zogeheten Budapest-Memorandum.

Kernwapens
Oekraïne zou zijn kernwapens opgeven, een zogeheten non-proliferatieverdrag voor massa-vernietigingswapens, in ruil voor 'respect voor de integriteit en de bestaande grenzen'. Dat betekende in 2014 niet zoveel, maar dat terzijde.

Het vervelende aspect van het gedweep met dit punt, is dat onze regering en Juncker het niet afgeven van militaire garanties als een toegift naar de Nederlanders presenteren. Dat is het niet, want de EU is geen militaire organisatie en die garantie stond in het Memorandum van Budapest en niet in het AV. Het benadrukken van het niet afgeven van veiligheidsgaranties is dus een loze belofte, omdat het omgekeerde toch nooit zou gebeuren. Het is alsof een moslim die extreem streng in de leer is, belooft geen speklapjes te eten en daar dan heel moeilijk en interessant over gaat lopen doen, hopende respect uit te lokken.  

Wat staat er eigenlijk wel in dit verdrag? We hebben artikel 4, dat stelt dat Oekraïne 'steeds meer betrokken moet zijn in de Europese veiligheidsruimte' en dat er een noodzaak is tot een 'dialoog over een dialoog [sic] over verdere samenwerking op veiligheidsgebied. 

Artikel 10 en 11 stellen dat Oekraïne onderdeel wordt van het Europese Gemeenschappelijke Veiligheidsbeleid (GVB, CSDP in de tekst) en dat het het non-proliferatiebeginsel onderschrijft. Dat laatste aspect is zinloos, want dat stond al in het Memorandum uit 1994. Dit is juridisch gezien een uiterst zwakke tekst, maar dat hebben we al genoemd. 

Europees leger
Het GVB komt erop neer dat de landen, die hun grenzen voor elkaar opengooien, erkennen dat de landen aan de randen van Europa de bewaking voor het hele continent op zich moeten nemen. Griekenland is de poort naar Europa en precies daarom wordt dat land overspoeld met al dan niet terechte vluchtelingen. Wanneer landen hun binnengrenzen dus verwijderen, ontstaat er automatisch een gemeenschappelijk belang om die buitengrenzen samen te bewaken. De oostgrens van Nederland ligt nu immers ten oosten van Lesbos en niet meer aan de Rijn. Die noodzaak is een logisch gevolg, daar is geen discussie over mogelijk. Hoe dat wordt ingevuld, daar is wel een heftig debat over. 

Sommige partijen pleiten voor een Europees leger en een Europees asielsysteem, andere partijen (zoals onze VVD) willen we die open binnengrenzen maar geen soevereiniteit afdragen om dan om te geen met het gemeenschappelijke buitenlandbeleid. We hebben op deze site wel eens betoogd dat dat een onmogelijke optie is: ofwel we maken een succesvolle, complete EU met alle toeters en bellen of we laten het.  

Omdat Oekraïne nu feitelijk lid is geworden van de Europese douaneunie, is er vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal. Dat betekent dat we intern één land zijn, met Oekraïne erbij, waarbij het laatste land onze oostgrens gaat bewaken. Een Russische smokkelaar van sigaretten bijvoorbeeld, die zijn waar in Nederland wil verkopen door over Oekraïens grondgebied te rijden, moet nu aan de grens tussen Rusland en Oekraïne worden tegengehouden en niet aan de westgrens met bijvoorbeeld Hongarije. 

Dat aspect blijft onveranderd: de integratie van Oekraïne met de EU, als gevolg van het AV, is zo diepgaand dat het verdrag wel moet uitwijden over het GVB. Nogmaals, de artikelen 4, 10 en 11 (en 7, maar die is dubbel) zijn ongewijzigd en dat kan praktisch ook niet anders. We gaan met Oekraïne militair samenwerken, omdat ze de grens van Nederland bewaken. Daar ging het hele AV juist over. Waarom we een zeer corrupt land deze belangrijke taak geven, daar is niet veel over gesproken. 

2) Toetreding is juridisch niet uit te sluiten

Iets verder staat te lezen dat 'het verdrag Oekraïne geen toetreding tot de EU gunt'. Dat is een interessante bewoording. Kennelijk moeten we hier rustig van worden, het feit dat we dit verdrag tekenen houdt niet in dat de EU er een lid bij krijgt. Juridisch gezien is dit wederom een paling in een emmer met snot. Want hoe werkt toetreding tot de EU eigenlijk?

In het verdrag tot oprichting van de EU staat een artikel 50, tot uittreding, waar de Britten nu mee aan het stoeien zijn. Artikel 49 gaat over toetreding. 

Het verkregene
Een land wordt een kandidaat-lidstaat, op het moment dat deze het zelf aanvraagt. Het vervelende aan het 'A4-tje' is dat deze wel noemt dat de EU het lidmaatschap niet proactief zal 'gunnen' aan Oekraïne, maar dat is - wederom - een loze belofte omdat toetreding zo niet werkt: dat proces begint met een aanvraag van een mogelijke lidstaat zelf. Omdat het A4-tje van de kant van de EU en Nederland kwam, heeft deze juridisch geen waarde want er is geen enkele garantie dat Oekraïne niet zelf artikel 49 inroept, wat ze in theorie volgende week al kunnen doen.

Mocht dat gebeuren, dan kunnen onze regering en Juncker stellen dat daarmee geen afspraken zijn gebroken, want het AV en het A4-tje hebben betrekking op een handeling door de EU, niet van Oekraïne. Overigens zijn de toetredingseisen tot de EU geregeld in het zogeheten acquis, Frans voor 'het verkregene'. Wie deze eisen opvolgt kan de artikel 49-procedure in en is binnen een oogwenk lid van de EU. Die term, die hint naar toetreding, staat niet minder dan 23 keer in het AV dat toch niet over toetreding gaat. Gelooft u het?

Goed, het is mooi geweest voor vandaag. Morgen komen we terug met puntje 3 en 4.