iPad scholen (financieel) mislukt ondanks gekke wisseltruc Maurice de Hond

Het gaat niet zo lekker met die iPad-scholen, die het 'O4NT' uitdragen. Dat is onderwijs voor een nieuwe tijd. Leuk dat opiniepeiler Maurice de Hond het onderricht in de polder wil vernieuwen, maar aan dat O4NT zit een luchtje. 

Er wordt kennelijk steeds meer afstand genomen van dat 'O4NT', ook omdat het inhoudelijk niet werkt. Maar de Onderwijsinspectie onderzoekt de handel en wandel van een school in Amsterdam, omdat deze is gesloten maar wel geld blijft ontvangen

Leerdoelen bespreken met de coach
Drie jaar geleden schreven we dit verhaal over O4NT. De bestuurders van de scholen hebben een direct belang in de handel die erbij hoort, zoals de verkoop van de iPads en de appjes voor de kinderen. Onderwijs was een concept dat een bepaalde 'kritische massa' moest krijgen om winstgevend te worden.

Daarom gaven de besturen zelfs rondleidingen op basisscholen aan belangstellenden, die dan € 800 moesten betalen om uw kind op een iPad te zien spelen: een vorm van aapjes kijken waar het onderwijs niet voor is bedoeld. 

Bij de iPad-school verandert de cultuur van het klaslokaal in die van Accenture of KPMG. Zo heeft de 'Master Steve JobsSchool Odyssee' geen juf of meester meer, maar een coach. Zevenjarigen bespreken daarbij hun carrièrepad en permanente educatie als beroepsuitoefenaar met hun coach. Willen ze zich verbreden als kenniswerker, of zien ze zich meer als potentiëel topmanager? De leerdoelen worden in een app bijgehouden en die appjes produceert De Hond. 

Belangenverstrengeling
Het vervelende is dat de ideëel aandoende clubs (zoals 'Stichting 04NT') op hetzelfde adres zitten als de zakelijke bedrijven van De Hond. De appjeswinkel en het schoolbestuur zitten allemaal gezellig op hetzelfde adres, wat naar belangenverstrengeling riekt. Verder is het vreemd dat De Hond persoonlijk gewin nastreeft met gebruik van de naam van Steve Jobs, die zijn kinderen echter zelf zoveel mogelijk 'ouderwets' liet spelen en juist niet overlaadde met techniek. Maar Jobs zullen we er niet over horen. 

In het artikel uit 2014 noemden wel al dat meerdere van die bedrijven financieel erg ongezond zijn, wat een bedreiging betekent voor de stichtingen die met onderwijs bezig zouden moeten zijn. 

'Academy'
Laten we eens kijken hoe dat er nu voorstaat. Als we simpelweg zoeken naar het kvk-nummer van O4NT uit 2014, dan zien we dat dit bedrijf een nieuwe naam heeft gekregen, namelijk sCoolsuite Academy. Let wel, het gaat hier om jonge kids die Aap-Noot-Mies moeten leren.    

O4NT is verlieslatend. Er werd in het laatste gepubliceerde jaarverslag een verlies gerapporteerd van € 150.000 en nu zit dat bedrijf dik in de schulden. We pakken er meteen nog twee bedrijven bij, zijnde het Internet Competence Network ICON (dat toch geen website heeft);

En Ka-Ching bv (no joke). Merkt u voor nu even op dat deze drie vennootschappen een negatieve waarde hebben, dus op zijn minst waardeloos zijn. 

Pensioenvoorziening
Deze clubs vallen onder de persoonlijke holding van De Hond, die heet View/Ture. Deze bv is het persoonlijke dingetje van De Hond, omdat er maar een aandeelhouder/bestuurder is en de toelichting meldt dat deze vennootschap de pensioenvoorziening van De Hond bevat.

View/Ture is volgens de eigen opgave dus de moeder van O4NT, ICON en Ka-Ching. Daarvan heeft u net kunnen vaststellen dat deze waardeloos zijn. Een moeder-bv staat in de regel niet garant voor de schulden van een dochter en mag deze technisch failliete bedrijven dus voor € 0 in de boeken zetten, in plaats van de negatieve boekwaardes op te nemen. 

Vreemd genoeg heeft View/Ture een post deelnemingen van bijna een half miljoen, een toename van bijna dat volledige bedrag in slechts een jaar tijd. 2014 is het laatste jaar waarover De Hond verslag deed, dus hij is wat aan de late kant. Hoe is deze post opgebouwd?

Aandelen in een stichting
Dit is de toelichting op de jaarrekening van 2014. We vinden de aandelenbelangen in O4NT (sCoolsuite), ICON en Ka-Ching: dat is ook hoe we aan bovengenoemde opgave komen. Die zijn alledrie nul waard. De enige verklaring voor de waarde in deze bv zit hem dus in het aandelenbelang in de stichting die weer bij sCoolsuite Concepts hoort. 

Dat is vreemd, om twee redenen. Ten eerste kan men geen aandelen in een stichting hebben. Ten tweede zijn die aandelen in de stichting flink wat waard, want deze zijn zelfstanding verantwoordelijk voor de hele post financiële vaste activa van Maurice de Hond. Hoe zit dat toch met de toename van die post, van € 1.002 naar € 450.000 in slechts een jaar? Daartoe pakken we de toelichtingen uit deze post over 2013 en 2014 en zetten we die naast elkaar. Zoekt u de verschillen. 

De Hond, die bestuurder is van de stichting en de bv sCoolsuite concepts, geeft dus aandelen in de stichting uit. Die frommelt hij in de bv waar zijn eigen pensioen in is gestopt. Dat is niet heel aardig, want dat sCoolsuite is dus het voormalige O4NT, zijnde de iPadschool: u weet wel, dat ideëel gedreven dingetje dat De Hond oprichtte omdat hij zo graag een goede, digitale school voor zijn kind wenste. 

Overigens slaagt hij erin de waarde van zijn bv op te pompen met afgerond drie procent, wat resulteert in een toename van de waarde met ruim € 450.000. Het principe 'O4NT' is zwaar verlieslatend, maar De Hond waardeert het op € 13.761.467,89. De Hond runt met de Steve Jobs scholen de crematoria van het basisonderwijs.  

Vestzak broekzak
De uitgifte van aandelen, ook als deze vanuit een stichting geplaatst worden die dat helemaal niet kan, maakt het moederbedrijf niet rijker. Wie nieuwe aandelen uitgeeft, moet het bijbehorende kapitaal ook volstorten: vestzak broekzak dus. Maar De Hond is slimmer dan dat, die creëert waarde out of thin air

Dit zijn drie pagina's uit de oprichtingsakte: opklik voor groot. U hoeft niet alles te lezen, het gaat om de rode blokjes. 

Crematorium
Dat is een interessante constructie. De stichting heeft een bestuurder, dat is De Hond. De stichting mag zelf aandelen in de vennootschap sCoolsuite bv uitgeven, tegen een betaling naar keuze. Die vennootschap bepaalt vervolgens weer wie de bestuurder is van de stichting.

Op deze manier heeft de commerciële vennootschap waar het hele iPad-school O4NT-gebeuren in te vinden is, complete zeggenschap over zichzelf. Want wie is de bestuurder van de vennootschap die de bestuurder van de stichting mag benoemen? 

Dat is View/Ture, de pensioen-bv van De Hond. Hij kan dus aandelen aan zichzelf geven en zo de waarde van zijn eigen bezit flink oppompen. Zonder deze wisseltruc zit er geen dubbeltje meer in deze vennootschappen, wel veel schulden. 

Conclusie
Hij is dus commerciëel afhankelijk van de merknaam 'O4NT', een manier van lesgeven waar een met belastinggeld betaalde stichting bijhoort waar hij ook weer directeur van is. Dat concept baat hij uit met een andere stichting (die zelf aandelen kan uitgeven) en een bv die ondanks de dubbele pet zeer verlieslatend zijn. Vervolgens gaat de ene na de andere O4NT-school dicht, omdat het concept ('kids moeten boven een iPad hangen in plaats van naar de juf of de meester luisteren') geen enkele wetenschappelijke onderbouwing heeft.

Dan gaat er iets mis met de financiering van een van die scholen, die ondanks sluiting toch doorloopt. Maurice de Hond verliest links en rechts tonnen en geeft aandelen in O4NT uit en schenkt die aan zichzelf, zodat het lijkt alsof we hier met een werkend, zichzelf terugverdienend onderwijsconcept te maken hebben. De Onderwijsinspectie is er klaar mee en stelt een onderzoek in naar de financiële handel en wandel van De Hond en zijn vrienden. 

Wij zeggen: al die iPads het crematorium in. De koers van Apple staat al hoog en uw kind wordt een disfunctionele freak als het vanaf het zesde levensjaar al veertig uur per week naar een schermpje moet turen. De Hond moet dan maar telefoons of encyclopedieën gaan verkopen, want van de gedwongen winkelnering bij O4NT wordt ook hijzelf niet blij.