Heeft Allard Jakobs (All Options) nog wel een appeltje voor de dorst?

Terug naar de boekhouding van Allard Jakobs, een bekende Amsterdams optiehandelaar. De vorige keer zagen we dat hij een rechtszaak tegen de fiscus verloor. Echter, die uitspraak leek op een Salomonsoordeel van de rechter, want zijn All Options hoefde niet extra te storten en zou daar ook grote moeite mee hebben gehad. Daarom noemden we de uitspraak ook geen verlies voor hem. Nu de vraag: als All Options zo goed als leeg is, heeft deze optiehandelaar dan nog wel een appeltje voor de dorst?

Naast All Options heeft hij het volledige bezit in een holding met de verrassende naam: A.W. Jakobs Groep BV. Wat treffen we daarin aan?

Clearing
Interessant. Het balanstotaal van alle activeiten van Jakobs groeit richting de half miljard. Dat komt vooral omdat All Options nog in deze holding is geconsolideerd. De positie 'trading assets' groeit naar € 236 miljoen maar daar staat een stijging van handelsgerelateerde schulden tegenover.

Dat kunnen we opmaken uit het kasstroomoverzicht. Behalve de toename van het balanstotaal zelf zijn er nog wat opvallende mutaties, vooral bij vastgoedinvesteringen, biologische bezittingen en kunst. Die zien er bij nader inzien gunstig uit voor Jakobs, maar het loopt niet in de honderden miljoenen, mocht u dat na het zien van de balans bevroeden. 

Kennelijk heeft op All Options voor € 123 miljoen aan effecten aangekocht, maar deze positie valt samen met een afname van de schuld aan clearinginstellingen. Dat zijn bedrijven die transacties voor handelshuizen afwikkelen. Als u een betaling aan een andere handelaar verricht, gaat deze via de clearinginstelling en daar kunt u ook een schuld opbouwen.

Vastgoedbubbel
Technisch verhaal dus, met een echte toename van de welvaart heeft dat deel van de balans niets te maken. De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt immers € 6 miljoen in 2015 tegen € 8 miljoen een jaar eerder. Wat kocht Jakobs daarvan?

De post 'investment property' verdubbelt bijna naar € 41 miljoen. € 12,5 miljoen heeft betrekking op toevoegingen, wat betekent dat Jakobs, al dan niet gefinancierd, voor dat bedrag in bakstenen heeft geïnvesteerd. Het gaat om zowel zakelijk vastgoed als huurhuizen. Opvallend is dat hij in beide verslagjaren bijna € 5 miljoen verdient aan waardestijging. De lage rente en de daaropvolgende vastgoedbubbel zijn vooral gunstig voor mensen die al veel geld hadden, mogen we constateren.  

Dan de 'biologische bezittingen'. Dat is geen sarin of een andere bacterie die voor oorlogsdoeleinden is gekweekt en sinds 1863 mogen we ook de mens Jakobs niet meer activeren als bezit. Bovendien bankiert hij bij Triodos, dat zegt iets over hem. Niets van dat al: een deel van de met optiehandel verdiende gelden gaat naar Costa Rica, waar hij in een teakhoutbos investeert. 

Qunst
Dat heeft voor sommige mensen een nare bijsmaak gekregen, maar als u alles zelf in beheer houdt, dan is de kans klein dat een louche tussenpersoon er met uw pensioen vandoor gaat. Jakobs begrijpt dat en omdat het bos al aan kap toe is, kan hij hier jaarlijks € 5 miljoen uit laten overmaken. Dat het bos toch in waarde groeit, naar € 58 miljoen, heeft te maken met ongerealiseerde waardestijgingen en schommelingen op de valutamarkt. 

Dit deel van zijn alternatieve portefeuille (anders dan aandelen- en optiehandel) behoeft dus geen extra financiering, maar verschaft deze juist. 

Helemaal top, dan is er geld om kunst te kopen. Per saldo investeert Jakobs € 12,5 miljoen in zijn creatieve kant. Kunst is ook een prima spaarpot, want met een toename van het aantal rijken zit er potentie in de groei van de vraag terwijl het niet zomaar onteigend kan worden, anders dan spaargeld. In Nederland is enkel het Westfries Museum een andere mening toegedaan.  

Al met al heeft Jakobs een bedrijf met een gezonde reserve, opgebouwd in zijn succesvollere jaren als optiehandelaar. Slim als hij iets spreidt hij het risico. Gecorrigeerd voor handelsgerelateerde schulden en minderheidsbelangen van andere partijen in de consolidatiegroep blijft er op de kop af € 150 miljoen over en dat bedrag zwelt op jaarbasis harder aan dan Ron Jeremy zijn duim. Kan Jacobs nu al met pensioen, lekker in zijn glutenvrije Triodos-shirt al die schilderijen aan de bomen in zijn eigen oerwoud timmeren, naast zijn - hoogstwaarschijnlijk - onder puntje 3. geactiveerde vakantievilla in Costa Rica. Dat hebben niet veel mensen zo goed geregeld, nog voordat ze Abraham hebben gezien. Fijn weekend!