'Schoolfotogate': bizarre uitspraak, vreemd precedent voor scholen

Soms is het zo leuk om in Nederland te wonen. Twee kinderen eisen € 5.000 van hun school omdat de schoolfotograaf op een islamitische feestdag langskwam. Daardoor waren ze niet in de schoolbanken te vinden maar vierden ze thuis feest en staan ze dus niet op de gevoelige plaat. Het land splijt zich als de Rode Zee in twee even emotioneel en primair reagerende blokken. Maar wat stond er eigenlijk in die uitspraak zelf te lezen? Niemand die dat even doet.

Het hele vonnis kunt u hier downloaden. Het is lang, langer dan een heel kort artikel op 925. Maar er staan een paar interessante feiten in. De rechter baseert zijn vonnis op artikel 7 lid 1c van de Algemene Wet Gelijke behandeling. Het hele beestje staat online maar het gaat dus om dat specifieke lid. 

Bij het leveren van diensten mag een onderwijsinstelling dus geen onderscheid maken naar ras, geslacht, glutenallergie, bestialisme of alcoholisme. De rechter vindt dat de school daar ten dele faalde, ook al zullen ze het niet slecht bedoeld hebben. Ten dele, daarom wordt er slechts € 500 aan schadevergoeding toegekend en geen € 5.000. Overigens kunnen puur juridische artikelen wat droog zijn, daarom doen we er vakantiefoto’s tussen van een bekend bikinimodel.

 

In my natural habitat

A post shared by Jessica Ashley (@missjessicaash) on

'...Van onderscheid in de zin van artikel 7 Awgb is naar het oordeel van de kantonrechter geen sprake voor wat betreft de mogelijkheid voor de leerlingen van de school om individuele foto’s te laten nemen. De Stichting heeft de schoolfotograaf immers op een later moment terug laten komen om de kinderen waarvan nog geen individuele foto’s waren gemaakt, in de gelegenheid te stellen die foto’s alsnog te laten maken.'

 

Visit from the neighbor, Cody the Kudu hehe @sararacamp

A post shared by Jessica Ashley (@missjessicaash) on

'...De kantonrechter beantwoordt de vraag of indirect onderscheid is gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid voor de leerlingen om klassenfoto’s te laten maken wel bevestigend. Door de schoolfotograaf voor het maken van de klassenfoto’s op school te laten komen op de dag van het Offerfeest zijn immers hoofdzakelijk de leerlingen met een bepaalde godsdienstige overtuiging beperkt in de mogelijkheid van die dienst gebruik te maken.'

 

Loving this weather wearing: @adoreme

A post shared by Jessica Ashley (@missjessicaash) on

Sorry, wat is hier gebeurd? De school vond het zielig voor de desbetreffende kindjes en vroeg de fotograaf die tijdens het offerfeest foto's nam, om later terug te komen. Dat deed hij kennelijk, lezen we in het vonnis. Een andere fotograaf kwam terug om een nieuwe groepsfoto van de hele klas te maken en die hangt nu in het lokaal. Dan is er eigenlijk niks aan de hand, zou u kunnen denken. De rechter:

'...De Stichting heeft voorts aangevoerd dat door een amateurfotograaf klassenfoto’s zijn gemaakt, dat die klassenfoto’s gratis aan de ouders ter beschikking zijn gesteld en de professionele foto’s in de klaslokalen zijn vervangen door de klassenfoto’s van de amateurfotograaf. Ook de juistheid van die stelling is evenwel niet vast komen te staan. Namens de minderjarigen is uitdrukkelijk weersproken dat de door de amateurfotograaf gemaakte klassenfoto’s aan de (ouders van de) minderjarigen en andere kinderen van de school ter beschikking zijn gesteld en dat die foto’s de eerder gemaakte klassenfoto’s in de klas hebben vervangen.'

 

Oasis @sararacamp

A post shared by Jessica Ashley (@missjessicaash) on

'...De Stichting heeft haar stellingen ook op dit punt niet onderbouwd; integendeel, desgevraagd heeft de Stichting ter comparitie niet kunnen toelichten wanneer en hoe die foto’s aan de leerlingen ter beschikking zijn gesteld en evenmin wanneer of in welke periode de klassenfoto’s van de professionele fotograaf door de klassenfoto’s van de amateurfotograaf in de klas zijn vervangen. De kantonrechter kan aldus niet vaststellen dat de Stichting een dusdanig alternatief heeft geboden dat van een wezenlijk onderscheid geen sprake meer is.'

 

#mustlovedogs

A post shared by Jessica Ashley (@missjessicaash) on

Is dat even mooi. De school die klassefoto's verspreid onder de ouders, moet later kunnen bewijzen dat deze inderdaad gemaakt en verstuurd zijn. De kinderen in kwestie ontkennen namelijk dat ze nieuwe foto's hebben gekregen terwijl de school dat wel stelt. Het schoolhoofd heeft de schoolfoto's alleen niet aangetekend door een notaris naar de ouders laten sturen, dus dat wordt een welles-nietes. De kinderen voelen zich buitengesloten dus de rechter kiest hun kant.

 

Gimme that cheese please

A post shared by Jessica Ashley (@missjessicaash) on

Het - onbedoelde - gevolg van deze uitspraak is dat de notarisbranche nieuw leven wordt ingeblazen. Bij alles wat een school doet, moet een notaris met een saai pak en een vlassig snorretje aanwezig zijn om bewijs te verzamelen en te bewaren dat die handeling correct heeft plaatsgevonden. Krijgt Ahmed een pakje melk? Dan moet de notaris erop toezien dat Sterre niet anders wordt behandeld. Haar ook gewoon een pakje melk geven is niet voldoende. Sterre kan later namelijk claimen dat ze anders is behandeld, als de notaris de transactie niet vastlegt.

 

Monaco #grandprix

A post shared by Jessica Ashley (@missjessicaash) on

Achter elke leraar of onderwijsondersteunende kracht komt nu een notaris te staan. De scholen kunnen de kosten maar beter voor lief nemen want bij een rechter vangen ze bot en er ligt nu een uitspraak die als jurisprudentie kan worden gebruikt. Lekker bezig, rechter. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is u zeer erkentelijk.

 

@Bistro82 with #Ted & #carteblanche #cabernetsauvignon

A post shared by Jessica Ashley (@missjessicaash) on