Marouane Boulahyani is klaar met stage bij ISIS in Raqqa, komt weer terug

Nou, daar zal zijn moeder blij mee zijn. Een schattig liedje voor moederdag. Een beetje laat is het wel, maar de verbinding tussen Raqqa en Arnhem is dan ook niet optimaal.

Marouane (nom de guerre: Abou Yasim, hier is vleesboek) hoort bij een groep van vier Arnhemmers die naar Syrië zijn getrokken en bij verstek door het OM als terrorist zijn gebrandmerkt. Het gaat inmiddels niet meer zo goed met dat kalifaat (leider dood, overal terrein verloren) dus het was te verwachten dat een aantal strijders zou wegvluchten voor de marteldood. Het liedje is op Youtube gezet en kort daarop kreeg Crimesite een bericht van Abou, dus het lijkt er toch echt op dat dit geen hoax is. Opvallend is trouwens ook dat Abou gewoon alle social media-kanalen vanuit Raqqa kan blijven vullen, terwijl Duitsland een zekere Nederlandse politicus voor minder al blokkeert. Goed, dan blijft de hamvraag: wat gaan we met deze oorlogsmisdadigers doen, als ze verjaagd zijn en terug willen keren? 

In NRC Handelsblad opperde Peter Wijninga van Clingendael dat Nederland Facebook moet gebruiken om deze 'jongeren' te helpen. 'Nederland kan gerichte voorlichtingscampagnes via Facebook organiseren hoe men langs relatief veilige routes en grensovergangen het strijdgebied kan verlaten'. Dat is een oplossing, gegeven de staat van dienst van deze 'jongeren' in het kalifaat. De 'Zuid-Afrikaanse methode' is dat ook. 

Nu heet Clingendael inmiddels niet meer zo, maar HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies). In het kader van doorgeslagen privatisering is deze praatclub voor snorren een for-profit bedrijf geworden met allemaal Engelstalige functietitels. Hoe zou dat aflopen? En waar komt zo'n krankzinnig standpunt eigenlijk ineens vandaan, het is toch toch geen schreeuw om aandacht? Dat wordt een ander draadje.