Thierry Baudet, stop met het verspreiden van racistische complottheorieën en leer rekenen

Vallen we weer in herhaling. Volgens sommigen komen er elk jaar honderdduizenden moslims naar Nederland, vooral asielzoekers. Die kosten tonnen per stuk dus Nederland verliest hier tientallen miljarden per jaar aan, dat kan zo niet doorgaan! Stem op de persoon die zo vriendelijk was u te waarschuwen, hij zorgt dat alles goedkomt. Dat laatste is per definitie waar, want het probleem bestaat niet. Een homeopatisch pilletje tegen griep werkt op dezelde manier ook altijd, want griep verdwijnt zowaar na een paar dagen. 

Gezinshereniging
Op Blendle treft u dit mooie interview aan met de voorman van het Forum voor Democratie, Thierry Baudet. Daarin staat deze kreet.

Helaas - of gelukkig - is dit schrikbeeld gebaseerd op een knoepert van een rekenfout. Er wordt gesteld dat er elk jaar 50.000 asielzoekers komen en blijven, die vervolgens 150.000 gezinsleden mogen laten komen. Dat gebeurt kennelijk al, want 'dat is het aantal vluchtelingen dat ons land elk jaar opneemt'. De asielcrisis kost Nederland dus € 60 miljard per jaar. 

Immers: 50.000 asielzoekers met drie keer dat aantal nareizigers die € 300.000 per stuk kosten is, vermenigvuldigd, € 60 miljard per jaar. Dat zou inderdaad niet best zijn. Het getal van € 300.000 de neus komt hier vandaan. Het getal van 200 duizend hebben we ook eerder gehoord, 

Het probleem zit hem in het aantal mensen dat daadwerkelijk komt. Het is de beste man voorgelegd, de rekenfout heeft hij toegegeven. Dus voordat u in de comments losgaat en u er allemaal rare complotten van het partijkartel achter zoekt: deze rekenfout is gemaakt en dat is erkend. Alleen was die niet zo erg, want 'er komen ook allemaal illegalen die het CBS niet registreert'. Dat klopt, maar een illegaal krijgt de voorzieningen die tonnen kosten niet. Asielzoekers voor wie dat wel geldt, melden zich voor hulp bij de gemeente en dan gaat de teller pas lopen. Voor nareizigers geldt hetzelfde, die komen niet als er sprake is van illegale immigratie. 

Rekenfout
Dat blijkt ook uit het zinnetje over gezinshereniging: 'iedere asielzoeker met een status heeft het recht zijn naasten over te laten komen'. Inderdaad, met een status. En het aantal statushouders én nareizigers worden netjes geregistreerd bij de gemeente, anders krijgen ze niks. Een illegaal heeft geen status, per definitie, en mag dus ook zijn naasten niet laten overkomen; laat staan voorzieningen gebruiken. 

Het aantal eerste asielverzoeken bedraagt 19.370 in het jaar 2016. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van het jaar ervoor, met de beruchte maand oktober van 2015. De daling is voor een groot deel te wijten aan de zogeheten Turkije-deal. Het aantal nareizigers en eerste asielverzoeken opgeteld bedroegen 30.000 in het jaar 2016, wat niet in de buurt komt van die 200.000. Waar komt dat getal dan vandaan?

Bij het sommetje zijn immigratie, asiel, overwegend islamitische herkomstlanden en alle herkomstlanden verward. Om bij 200.000 te komen moeten we alle migratie pakken, niet alleen gerelateerd aan asiel (opklik voor groot).

Het misverstand zit hem hierin. Om zelf een tabel samen te stellen, maakt Statline het mogelijk om landen te selecteren. Er zijn 249 geboortelanden met (voormalige) onderdanen in Nederland. Alleen zijn er niet zoveel landen op de wereld. Het CBS heeft in het rijtje met te selecteren landen, totalen en subtotalen toegevoegd omdat dat handig is. Het gevaar bestaat alleen dat mensen die hier niet handig mee zijn (zoals politici en filosofen) de rij 'totaal' opvatten als de optelsom van de migratie uit de eigen selectie van moslimlanden. 

Partijkartel
Dus 600 Afghanen plus 150 Algerijnen etc. zijn opgeteld 200.000 moslims/immigranten/asielzoekers/alien invaders. Toch? Helaas. Die 200.000 is de immigratie uit de hele wereld. Het CBS voegt dit vinkje toe, zodat iemand die de immigratie uit alle landen wil weten, niet al die landen afzonderlijk hoeft aan te vinken. Het gaat daarbij dus om alle immigratie, niet zozeer die van de geselecteerde moslimlanden. Daar zitten ook Poolse bouwvakkers bij, net als de locale directeur van Sony. Dat zijn waarschijnlijk geen moslims en al helemaal geen asielzoekers. Verder is dat de bruto immigratie. Als de directeur van Sony in Badhoevedorp opgevolgd wordt, dan komt er een Japanner binnen maar er vertrekt er ook een. De instroom minus uitstroom is de netto immigratie. 

Het misverstand ontstaat omdat de totale immigratie, zonder emigratie, is verward met het aantal asielzoekers. Verder is 'totaal' in Statline niet het totaal van de selectie, maar het totaal van alle immigratie (wederom opklik voor groot).

De tabel met immigratie uit moslimlanden telt daarom ook niet op tot de 204 duizend immigranten op jaarbasis. Dat is het gevaar als mensen die niet niet handig zijn met dit soort toepassingen, zelf gaan rekenen en dan met hele schokkende conclusies komen. Natuurlijk zouden 200 duizend islamitische immigraten op jaarbasis een onacceptabele druk op Nederland vormen, maar die mensen komen niet in die aantallen. Dat is simpelweg enkel een conclusie gebaseerd op een domme rekenfout. Kan gebeuren, geef het dan gewoon toe. 

Vervolgens blijft een politicus in de rekenfout hangen, want hij wil niet toegeven dat hij ongelijk heeft. Ook hoort hij liever niet dat bestaande partijen een probleem voor een groot deel hebben opgelost, want dan is er geen nieuwe partij nodig. Om toch een baantje te kunnen scoren worden argeloze Nederlanders dan maar, doelbewust, doodgegooid met feiten en cijfers waarvan de politicus (in spé) weet dat ze niet kloppen. Een vleesgeworden 'plucheplakker van het partijkartel'.